ประกาศเตือน ผู้ไปตลาดดัง สัมผัสเสี่ยงสูงพ่อค้า-แม่ค้า รีบสังเกตอาการตนเอง

จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเตือนผู้ไป 3 สถานที่เสี่ยง รีบสังเกตอาการตนเอง 14 วัน หากพบอาการผิดปกติให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 64 จังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศผ่านเพจ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ประวัติเดินทางไปเสี่ยง หรือสัมผัสกับพนักงาน พ่อค้า-แม่ค้า ในสถานที่ดังต่อไปนี้ ระหว่างวันที่ 7 - 14 ธันวาคม 2564 

 

ประกาศเตือน ผู้ไปตลาดดัง สัมผัสเสี่ยงสูงพ่อค้า-แม่ค้า รีบสังเกตอาการตนเอง

แจ้งเตือน 3 สถานที่เสี่ยงผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19


1. ตลาดเช้าข่วงเปา ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง


2. ไซต์งาน CM Home หมู่ 13 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่


3. ร้านไม้อบทวีพรรณ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม 

ทั้งนี้ ผู้ใดมีประวัติเคยไปใช้บริการ หรือสัมผัสกับพ่อค้า-แม่ค้าในสถานที่ดังกล่าว ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน หากพบอาการผิดปกติให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง หรือจุดตรวจเฉพาะกิจอาคารเอนกประสงค์สวนสุขภาพบ้านเด่น

 

ประกาศเตือน ผู้ไปตลาดดัง สัมผัสเสี่ยงสูงพ่อค้า-แม่ค้า รีบสังเกตอาการตนเอง