ชลบุรีผวา ประกาศแจ้งเตือนใครไป 7 ร้านเสี่ยงในบางแสน รีบตรวจ ATK ทุกคน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ประกาศเตือนใครไป 7 ร้านเสี่ยงในพื้นที่ตำบลบางแสน ให้รีบตรวจ ATK สังเกตอาการตัวเองทุกคน

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 65 เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี ได้ประกาศแจ้งเตือนบุคคลใดที่ไป 7 สถานที่เสี่ยงใน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 2564 - 3 ม.ค. 2565 ให้ตรวจ ATK และสังเกตอาการตัวเองทุกคน ซึ่งได้แก่สถานที่ดังต่อไปนี้

 

ชลบุรีผวา ประกาศแจ้งเตือนใครไป 7 ร้านเสี่ยงในบางแสน รีบตรวจ ATK ทุกคน

1. ร้านบ้านเพื่อนบางแสน


2. ร้าน HURT บางแสน


3. ร้าน Replay บางแสน


4. ร้าน Von บางแสน


5. ร้านเหล้าเรียนบางแสน


6. ร้านสราญรมย์ บางแสน


7. ร้าน Warp บางแสน

 

ชลบุรีผวา ประกาศแจ้งเตือนใครไป 7 ร้านเสี่ยงในบางแสน รีบตรวจ ATK ทุกคน

สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่ 5 ม.ค. 65 ภายในจังหวัดชลบุรี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 529 ราย แยกเป็น


1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 18 ราย สะสม 5,547 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 1,895 ราย


2. Cluster บริษัท มิโน่ (ไทยแลนด์) จำกัด อ.เมืองชลบุรี 5 ราย สะสม 37 ราย


3. Cluster ตรวจเชิงรุก ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ พื้นที่พัทยา อ.บางละมุง 24 ราย สะสม 261 ราย


4. Cluster นิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมืองชลบุรี 17 ราย สะสม 17 ราย

4.1 ไปสังสรรค์ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ 5 ราย

4.2 ทำงานร้านอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ 1 ราย

4.3 รอสอบสวนโรค 11 ราย


5. Cluster ตรวจเชิงรุก ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ พื้นที่บางแสน อ.เมืองชลบุรี 8 ราย สะสม 11 ราย


6. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 25 ราย


7. บุคลากรทางการแพทย์ 17 ราย


8. ให้ประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างจังหวัด

8.1 กรุงเทพมหานคร 4 ราย

8.2 จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ราย

8.3 จังหวัดขอนแก่น 2 ราย

8.4 จังหวัดนครนายก 1 ราย

8.5 จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ราย

8.6 จังหวัดปัตตานี 1 ราย

8.7 จังหวัดพังงา 1 ราย

8.8 จังหวัดเพชรบูรณ์ 3 ราย

8.9 จังหวัดภูเก็ต 2 ราย

8.10 จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ราย

8.11 จังหวัดสงขลา 1 ราย

8.12 จังหวัดสุรินทร์ 1 ราย


9. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

9.1 ในครอบครัว 84 ราย

9.2 จากสถานที่ทำงาน 53 ราย

9.3 บุคคลใกล้ชิด 29 ราย

9.4 ร่วมวงสังสรรค์ 30 ราย


10. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 22 ราย

 

ชลบุรีผวา ประกาศแจ้งเตือนใครไป 7 ร้านเสี่ยงในบางแสน รีบตรวจ ATK ทุกคน


11. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 178 ราย