คำสั่งผู้ว่าฯ สั่งปิดด่วน 3 สถานที่เสี่ยง ใน 3 อำเภอ พบติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ สั่งปิดสถานที่เสี่ยง 3 แห่ง ใน 3 อำเภอ หลังพบติดเชื้อโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 65 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ สั่งปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่มอีก 3 แห่ง ในอำเภอเชียงดาว อำเภอหางดง และอำเภอแม่ออน ย้ำกลุ่มเสี่ยงสูงเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อและกักตนเอง 7 วัน

 

คำสั่งผู้ว่าฯ สั่งปิดด่วน 3 สถานที่เสี่ยง ใน 3 อำเภอ หลังพบติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว หลังพบการติดเชื้อโรคโควิด–19 เป็นกลุ่มก้อน โดยให้ปิดพื้นที่เสี่ยง 3 แห่ง ประกอบด้วย 


1. ร้านลาบลุงคำ หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว เป็นระยะเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 7 - 11 กุมภาพันธ์ 


2. หอพักป้าบัวจันทร์ ลุงทองอิน เลขที่ 94/1 หมู่ที่ 7 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง เป็นระยะเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 4 - 13 กุมภาพันธ์ 


3. พื้นที่บ้านสหกรณ์ 6 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน เป็นระยะเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 4 – 13 กุมภาพันธ์ 

พร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค ทั้งนี้ ให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หากผลตรวจเป็นลบ ให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 7 วันและสังเกตอาการตนเอง (Self Monitoring) เป็นเวลาอีก 3 วัน สำหรับกลุ่มเสี่ยงต่ำให้สังเกตอาการตนเองและปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด และให้นายอำเภอแต่ละอำเภอในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอฯ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

คำสั่งผู้ว่าฯ สั่งปิดด่วน 3 สถานที่เสี่ยง ใน 3 อำเภอ หลังพบติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน

 

คำสั่งผู้ว่าฯ สั่งปิดด่วน 3 สถานที่เสี่ยง ใน 3 อำเภอ หลังพบติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน

 

คำสั่งผู้ว่าฯ สั่งปิดด่วน 3 สถานที่เสี่ยง ใน 3 อำเภอ หลังพบติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน