โควิดอ่วม6อำเภอ เจอคลัสเตอร์โรงเรียน28เเห่งลามเกือบทั้งจังหวัด

เฝ้าระวังคลัสเตอร์โรงเรียน 28 แห่งใน 6 อำเภอ จังหวัดมุกดาหารผู้ป่วยรายวันพุ่งต่อเนื่องจากกลุ่มเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา

    สถานการณ์โควิดวันที่10ก.พ.65 พบคลัสเตอร์โรงเรียน กว่า 28 แห่งใน 6 อำเภอ จังหวัดมุกดาหารรายงานสถานการณ์โควิด-19 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่  จำนวน 96 ราย ซึ่งเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุดในพื้นที่ และมีผู้ป่วยที่กำลังรักษา รวมจำนวน 287 ราย 

โควิดอ่วม6อำเภอ เจอคลัสเตอร์โรงเรียน28เเห่งลามเกือบทั้งจังหวัด
   โดยนายประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารเปิดเผยว่า การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มีจำนวนผู้ป่วยรายวันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากกลุ่มเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาและมีกลุ่มสัมผัสเสี่ยงอีกจำนวนมากรวมถึงบุคคลในครอบครัวด้วย

โควิดอ่วม6อำเภอ เจอคลัสเตอร์โรงเรียน28เเห่งลามเกือบทั้งจังหวัด

    สำหรับเชื้อโควิดที่กำลังระบาดในโรงเรียนพื้นที่มุกดาหาร  คลัสเตอร์สถานศึกษา ในขณะนี้รวม 6 อำเภอ 28 แห่ง ประกอบด้วย อำเภอเมืองมุกดาหาร 10 แห่ง อำเภอนิคมคำสร้อย 4 แห่ง อำเภอคำชะอี 1 แห่ง อำเภอดอนตาล 7 แห่ง อำเภอดงหลวง 2 แห่ง และอำเภอหนองสูง 3 แห่ง

  ขณะเหลือเพียงอำเภอเดียวของจังหวัดที่ยังไม่มีรายงานตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิดในสถานศึกษา คือที่ อ.หว้านใหญ่ (มุกดาหาร มีทั้งสิ้น7 อำเภอ) 

โควิดอ่วม6อำเภอ เจอคลัสเตอร์โรงเรียน28เเห่งลามเกือบทั้งจังหวัด

    ส่งผลให้ขณะนี้มีสถานศึกษาหลายแห่งที่ประกาศปิดสถานศึกษา บางแห่งประกาศงดจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยให้นักเรียนเรียนออนไลน์ที่บ้านแทน ขณะที่โรงเรียนอนุบาลดงหลวง อ.ดงหลวง เจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าเป็นสถานศึกษาที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากที่สุดในปัจจุบันคือ 42 คน

โควิดอ่วม6อำเภอ เจอคลัสเตอร์โรงเรียน28เเห่งลามเกือบทั้งจังหวัด
     ทั้งนี้มติคณะกรรมการโรคติดต่อ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ได้กำชับให้ทีมควบคุมโรคทุกอำเภอเร่งควบคุมการระบาด โดยประชุมสปก อำเภอและ EOC อำเภอทุกวัน เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดในโรงเรียน พร้อมทั้งให้รักษาผู้ติดเชื้อและแยกกักกันตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด รวมถึงขอความร่วมมือ ประชาชนปฎิบัติตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด

โควิดอ่วม6อำเภอ เจอคลัสเตอร์โรงเรียน28เเห่งลามเกือบทั้งจังหวัด
     ส่วนการสอบ O-Net ที่จะมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ได้ขอให้โรงเรียนที่เป็นสนามสอบ ตรวจ ATK นักเรียนทุกคนที่เข้าสอบเข้าสอบและต้องมีผลไม่พบเชื้อทุกราย (ภายใน 48 ชั่วโมง) พร้อมใบรับรองการตรวจ และวางมาตรการระยะห่างอย่างเข้มงวด