กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเททองหล่อพระประธาน ประดิษฐานในวิหารพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ หลวงตามหาบัว

วานนี้ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 17.47 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงหล่อพระประธาน และพระมหาเถระ เพื่ออัญเชิญขึ้นประดิษฐานในวิหารพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน วัดเกษรศีลคุณ

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 17.49 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เฝ้ารับเสด็จ จากนั้นทอดพระเนตรความคืบหน้าโครงการฯ ซึ่งปัจจุบันก่อสร้างส่วนของโครงสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 86 คาดว่าจะแล้วเสร็จ และเปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้าเยี่ยมชมได้ในเดือนมิถุนายน 2563

 

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเททองหล่อพระประธาน ประดิษฐานในวิหารพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ หลวงตามหาบัว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องพระองค์หริภา เสด็จทอดพระเนตรก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ หลวงตามหาบัว เป็นการส่วนพระองค์

วานนี้ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 17.47 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงหล่อพระประธาน และพระมหาเถระ เพื่ออัญเชิญขึ้นประดิษฐานในวิหารพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน วัดเกษรศีลคุณ

 

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเททองหล่อพระประธาน ประดิษฐานในวิหารพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ หลวงตามหาบัว

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังวัดเกษรศีลคุณ หรือ วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี โดยมี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เฝ้ารับเสด็จ

 

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเททองหล่อพระประธาน ประดิษฐานในวิหารพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ หลวงตามหาบัว

 

จากนั้น ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงศีล แล้วทรงหล่อพระประธาน และพระมหาเถระ 3 รูป ประกอบด้วย หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล, หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ซึ่งจะอัญเชิญขึ้นประดิษฐานในวิหารพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

 

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเททองหล่อพระประธาน ประดิษฐานในวิหารพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ หลวงตามหาบัว

 

งานหล่อพระประธาน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระวินิจฉัยให้สร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัย เป็นปูนปั้นสีขาวทั้งองค์ ขนาดหน้าตักกว้าง 224 เซนติเมตร ความสูงจากกองค์พระ ถึงพระเกศ 329 เซนติเมตร ยกฐาน 3 ชั้น น้ำหนัก 4,000 กิโลกรัม ความกว้าง ฐานพระ 308 เซนติเมตร ความสูงฐานพระ 179 เซนติเมตร ประดับพระนาม จภ.

 

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเททองหล่อพระประธาน ประดิษฐานในวิหารพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ หลวงตามหาบัว

 

สำหรับพระเถระ 3 องค์ จะอัญเชิญขึ้นประดิษฐานด้านหน้าองค์พระประธาน โดยรูปหล่อหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล จะอยู่ด้านขวาของพระประธาน หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อยู่ด้านซ้าย และหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน อยู่ตรงกลาง ยกระดับฐานที่ตั้งตามลำดับ แต่ละองค์ มีน้ำหนัก 80 กิโลกรัม

 

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเททองหล่อพระประธาน ประดิษฐานในวิหารพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ หลวงตามหาบัว

 

จากนั้น ทอดพระเนตรยอดฉัตรทองคำที่ทรงเททองหล่อ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 สูง 113 เซนติเมตร กว้าง 33 เซนติเมตร โดยใช้ทองคำที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคในการหล่อ เพื่อนำขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเจดีย์ ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ เริ่มดำเนินงานเมื่อปี 2556

 

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเททองหล่อพระประธาน ประดิษฐานในวิหารพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ หลวงตามหาบัว

 

โดยสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นประธานโครงการฯ พร้อมทรงพระกรุณาโปรดให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เป็นประธานคณะผู้ออกแบบ โดยร่วมกับจังหวัดอุดรธานี ทางวัดฯ และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน ที่บรรจุอัฐิธาตุและเครื่องอัฐบริขารของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน รวมทั้งเป็นสถานที่เผยแผ่ธรรมะคำสอนในพุทธศาสนา และศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2563

 

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเททองหล่อพระประธาน ประดิษฐานในวิหารพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ หลวงตามหาบัว

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : เพจ กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

 

อ่านข่าวที่อาจจะเกี่ยวข้อง : 

ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่ ให้นายทหาร-นายตำรวจ พ้นจากนายทหารราชองครักษ์-นายตำรวจราชองครักษ์ 75 ราย

พระองค์หริภา เสด็จทอดพระเนตรก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ หลวงตามหาบัว เป็นการส่วนพระองค์

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ในหลวงรัชกาลที่ 8 ณ เชิงสะพานพระราม 8

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต