โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ ม.จ.เวียงวัฒนา ชยางกูร หลังสิ้นชีพิตักษัย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.จ.เวียงวัฒนา ชยางกูร พระราชนัดดาใน รัชกาลที่ 4 หลังสิ้นชีพิตักษัย

สืบเนื่องจากกรณีข่าวเศร้า หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร สิ้นชีพิตักษัย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ด้วยพระอาการพระหทัยล้มเหลว ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ สิริชันษา 97 ปี

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ ม.จ.เวียงวัฒนา ชยางกูร หลังสิ้นชีพิตักษัย

 

ลาซาด้า ดีลดี

โดย หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร ทรงเป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไชยานุชิต กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป กับหม่อมแหวนศุลี บุญยมาลิก โดยทรงเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 

นอกจากนี้ หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา เสกสมรสกับ ชมชื่น โกมารกุล ณ นคร มีโอรส 1 คน

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ ม.จ.เวียงวัฒนา ชยางกูร หลังสิ้นชีพิตักษัย

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ล่าสุดเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้แพร่ประกาศในเนื้อความว่า  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญรัตนาภรณ์


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 3 แก่ นาวาอากาศตรี หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พุทธศักราช 2564

ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ ม.จ.เวียงวัฒนา ชยางกูร หลังสิ้นชีพิตักษัย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ ม.จ.เวียงวัฒนา ชยางกูร หลังสิ้นชีพิตักษัย

 

ลาซาด้า ดีลดี