คุณแม่ปราณี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตา ในวันเกิด เจ้าคุณพระสินีนาฏ

คุณแม่ปราณี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาแบบล้านนา เนื่องในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ 37 ปี เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น. คุณแม่ปราณี อุ่นพรม มารดา เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี พร้อมด้วย นายสุทัศน์ จินตเวชศาสตร์ นายอำเภอท่าวังผา หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายบริหารเทศบาล ผู้ช่วย สารวัตร แพทย์ และประชาชน

 

ได้เดินทางมาที่วัดสุทธาราม (อาฮาม) ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน ร่วมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาแบบล้านนาและเจริญจิตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ 37 ปี เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี 26 มกราคม 2565

 

คุณแม่ปราณี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตา ในวันเกิด เจ้าคุณพระสินีนาฏ

 

คุณแม่ปราณี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตา ในวันเกิด เจ้าคุณพระสินีนาฏ

 

คุณแม่ปราณี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตา ในวันเกิด เจ้าคุณพระสินีนาฏ

 

ทั้งนี้ พิธีสืบชะตาแบบล้านนา เป็นพิธีกรรมเก่าแก่ของชาวล้านนา โดยเชื่อว่าเป็นการต่อชีวิตของบ้านเมืองหรือของคนให้ยืนยาว ตลอดจนขจัดภัยอันตรายต่างๆ ที่จะบังเกิดขึ้นให้แคล้วคลาดปลอดภัย มีความสุข ความเจริญ

 

คุณแม่ปราณี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตา ในวันเกิด เจ้าคุณพระสินีนาฏ

 

คุณแม่ปราณี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตา ในวันเกิด เจ้าคุณพระสินีนาฏ

 

คุณแม่ปราณี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตา ในวันเกิด เจ้าคุณพระสินีนาฏ

 

ขอบคุณเพจ คนรัก พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี