ครม. อนุมัติให้ข้าราชการ ลาบวชถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ภาฯ

ครม. อนุมัติให้ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ภาฯ ให้ทรงหายจากทรงพระประชวร โดยไม่เสียวันลา และได้รับเงินเหมือนเดิม...

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เฟซบุ๊ก Wassana Nanuam รายงานว่า นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบในการเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดพระราม 9 และให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาเข้าร่วมโครงการโดยไม่ถือเป็นวันลา ได้เงินเดือนตามปกติ ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2565 - 9 มกราคม 2566 เป็นเวลา 15 วัน

 

ครม. อนุมัติให้ข้าราชการ ลาบวชถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ภาฯ
 

โครงการดังกล่าว จะดำเนินการโดยกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ 
ให้หายจากอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน และเป็นการแสดงความจงรักภักดีโดยการเจริญจิตภาวนา เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมอุปสมบทมีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมวินัย ปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธศาสนา

สำหรับขั้นตอนการดำเนินการ จะเปิดรับระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2565 และมีการเตรียมการก่อนบรรพชาอุปสมบท ในวันที่ 23-24 ธันวาคม 2565, พิธีปลงผม วันที่ 25 ธันวาคม 2565 และบรรพชาอุปสมบทในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ต่อไป