เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ เสด็จวัดถ้ำผาแด่น พสกนิกรปีติเฝ้ารอรับเสด็จ

เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ ณ วัดถ้ำผาแด่น จ.สกลนคร พสกนิกรปีติเฝ้ารอรับเสด็จเป็นจำนวนมาก...

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จเป็นการส่วนพระองค์​ ณ วัดถ้ำผาแด่น อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร วัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่มีความเป็นมานับร้อยปี ภายในบริเวณวัดร่มรื่นไปด้วยต้นไม้และโขดหินขนาดใหญ่ เหมาะแก่การบำเพ็ญภาวนา ในอดีตมีพระเกจิอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานหลายองค์มาจำพรรษาและปฏิบัติธรรมที่วัดนี้

 

เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ เสด็จวัดถ้ำผาแด่น พสกนิกรปีติเฝ้ารอรับเสด็จ

ในอดีตมีพระเกจิอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานหลายองค์มาจำพรรษา และปฏิบัติธรรมที่วัดนี้ เช่น หลวงปู่มั่น ภูริทัตฺตมหาเถระ ต่อมาปี พ.ศ. 2550 เจ้าอาวาสวัด คือ พระอาจารย์ปกรณ์ กนฺตวีโร ได้พัฒนาวัดให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะเพื่อให้ประชาชนได้มาท่องเที่ยววิถีธรรม

 

เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ เสด็จวัดถ้ำผาแด่น พสกนิกรปีติเฝ้ารอรับเสด็จ
 

โดยเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นการส่วนพระองค์ จ.สกลนคร ระหว่างวันที่ 6 - 11 สิงหาคม 2566

 

เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ เสด็จวัดถ้ำผาแด่น พสกนิกรปีติเฝ้ารอรับเสด็จ

 

เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ เสด็จวัดถ้ำผาแด่น พสกนิกรปีติเฝ้ารอรับเสด็จ

 

เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ เสด็จวัดถ้ำผาแด่น พสกนิกรปีติเฝ้ารอรับเสด็จ