10 ข้อห้าม! การไหว้พระ อย่าขอพรต่อไปนี้เด็ดขาด! เชื่อว่าหลายคนยังขอสิ่งเหล่านี้อยู่..(รายละเอียด)

ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เพจความจริง และ www.tnews.co.th

ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธ คงต้องเคยไหว้พระ สวดมนต์ ขอพรพระอย่างแน่นอน แต่เรารู้หรือไม่ว่า ในการขอพรพระแต่ละครั้งนั้น ก็มีสิ่งที่ห้ามขอจากพระเหมือนกัน เชื่อว่าหลายคนยังขอสิ่งเหล่านี้อยู่ ต่อไปนี้ห้ามขอ 10 เรื่องต่อไปนี้อีก มีอะไรบ้าง เราลองมาดูกัน

 

10 ข้อห้าม! การไหว้พระ อย่าขอพรต่อไปนี้เด็ดขาด! เชื่อว่าหลายคนยังขอสิ่งเหล่านี้อยู่..(รายละเอียด)

1.ไม่ขอให้ไร้โรคภัย
ไม่มีทางเป็นไปได้ กายสังขารประกอบด้วยธาตุสี่ ดิน น้ำ ลม ไฟ อีกทั้ง หนี้บาปเวรกรรม จะให้ไร้โรคภัยเป็นไปไม่ได้ หากอาบน้ำมนต์ และสะเดาะเคราะห์ช่วยให้หายจากโรคภัย แล้วใยโรงพยาบาลจึงเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ด
2. ไม่ขอให้การงานราบรื่น
เป็นไปไม่ได้ ความคิดของคนเราไม่เหมือนกัน มากคนมากความ เราคิดอย่าง คนอื่นคิดอย่าง หากเป็นผู้ปฏิบัติธรรม ยิ่งจะต้องเข้าใจว่า ไม่เจอ "ปัญหา" "ปัญญา" จึงไม่บังเกิด
3. ไม่ขอให้ใจสงบ
ใจอยู่กับเรา จะขอพระให้สงบได้อย่างไร? อยากให้ใจสงบต้องรู้ "ปล่อยวาง" ด้วยตนเอง
4. ไม่ขอให้ตนเองได้ผลประโยชน์เพียงฝ่ายเดียว
คนเราเกิดมาตามบุญทำกรรมแต่ง หากทุกคนขออย่างนี้แล้วพระก็ให้ มิใช่ว่าพระก็เลือกที่รักมักที่ชังดอกหรือ?
เบื้องบนทรงยุติธรรม ขอเพียงลงแรงลงใจทำ ผลเป็นอย่างไรจงน้อมยอมรับ
5. ไม่ขอให้ไร้มารผจญ
ผู้บำเพ็ญปฏิบัติ หากปราศจากมารทดสอบแล้ว จะสำเร็จ"พุทธะ" ได้อย่างไร?
ดังคำกล่าวที่ว่า "มารไม่มี บารมีไม่เกิด" เจอมารผจญครั้งหนึ่งก็เป็นการสร้างบารมีขั้นหนึ่ง

 

10 ข้อห้าม! การไหว้พระ อย่าขอพรต่อไปนี้เด็ดขาด! เชื่อว่าหลายคนยังขอสิ่งเหล่านี้อยู่..(รายละเอียด)

 

6. ไม่ขอให้ทุกสิ่งสมหวังดั่งใจ
คนบำเพ็ญ หากทำการใดก็ราบรื่นสมหวังดั่งใจ จะกลายเป็นอุปสรรคของ "การบำเพ็ญ" สมหวัง หรือ ผิดหวังทุกสิ่งอย่างมีเหตุต้นผลตาม
7. ไม่ขอชื่อเสียงลาภยศ
พระพุทธะพระโพธิสัตว์ล้วนละทิ้งชื่อเสียงลาภยศ ในเมื่อพระองค์เองยังไม่ทรงปรารถนา แล้วจะประทานสิ่งเหล่านี้ให้เราได้อย่างไร? คนที่ขอแล้วได้นั่น เป็นเพราะบุญเก่า แต่ชื่อเสียงลาภยศ ทำให้ผู้บำเพ็ญดี กับ ดีแตกก็มากมาย
8. ไม่ขอให้ใครทดแทนคุณ
ทำบุญแล้วหวังผลเป็นทางแห่งมิจฉา ทำบุญทำทานเพื่อทำนุบำรุงศาสนา เพื่อขจัดความตระหนี่ในจิตใจให้หมดไป เพื่อลบล้างหนี้บาปเวรกรรม
9. ไม่ขอให้เจอแต่ความยุติธรรม
พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า "กัมมุนา วัตตติ โลโก สัตว์โลกทั้งหลายต้องเป็นไปตามกรรม" ถูกคนอื่นเอาเปรียบ ถูกคนอื่นใส่ร้าย ถูกคนอื่นรังแกฯ ก็เพราะเราคนทำกับเขาไว้ในอดีตชาติ ชาตินี้จึงต้องชดใช้คืนให้เขา
เจอความอยุติธรรมครั้งหนึ่ง ก็ชำระกันไปครั้งหนึ่ง เมื่อเผชิญกับความอยุติธรรม อย่าได้ปรักปรำโทษกล่าวหรือแช่งชักหักกระดูกฝ่ายตรงข้าม มิเช่นนั้น ก็จะผูกกันต่อไป ให้อโหสิกรรมต่อกัน กรรมส่วนนี้ย่อมคลายได้เอง
10. ไม่ขอให้ถูกหวยรวยแชร์
หากขอแล้วพระท่านให้ โลกนี้คงมีแต่คนร่ำรวย……
หากจะขอ จงขอให้ตน และผู้คนมีสติปัญญาในการแยกแยะถูกผิดดีชั่ว ขอให้มีความเมตตาต่อตนเอง และสรรพชีวิตอย่าได้เบียดเบียนต่อกันเลย ขอให้มีความหาญกล้าในการทำความดีเอาชนะจิตใจใฝ่ต่ำ ที่จะก่อกรรมชั่วให้ทั้งตนและผู้คนเดือดร้อน เช่นนี้จะดีกว่า

 

10 ข้อห้าม! การไหว้พระ อย่าขอพรต่อไปนี้เด็ดขาด! เชื่อว่าหลายคนยังขอสิ่งเหล่านี้อยู่..(รายละเอียด)

อย่างไรก็ตาม เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของเราเอง อยู่ที่ตัวเราทำ บางเรื่องมันเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมาย ยากที่จะให้เกิดขึ้นได้ เพราะสัตว์โลกของเราย่อมเป็นไปตามกรรม ทำดีก็ต้องได้ดี ทำชั่วก็ต้องได้ชั่ว ให้ขอเรื่องที่เป็นไปได้ และก็ไม่มากเกินไป..

 

 

ขอบคุณข้อมูล : ninefreestyle