ย้อนที่มาอนุสาวรีย์ “ย่าโม” สตรีสามัญชนคนแรกของไทยที่ได้รับเทิดเกียรติ  สุดยอดผลงานของ ศ.ศิลป์ พีระศรี

ย้อนที่มาอนุสาวรีย์ “ย่าโม” สตรีสามัญชนคนแรกของไทยที่ได้รับเทิดเกียรติ สุดยอดผลงานของ ศ.ศิลป์ พีระศรี

เพจโบราณนานมาเปิดเผยข้อมูลว่า ..... เมื่อ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๗ พิธีเปิดอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยประชาชนชาวนครราชสีมาได้ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิของ ย่าโม ซึ่งพระยากำธรพายัพทิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาในขณะนั้น พร้อมด้วยผู้บังคับการมณฑลทหารบก ข้าราชการ และประชาชนชาวนครราชสีมา พร้อมใจกันจัดสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีด้วยสัมฤทธิ์ มีศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี เป็นผู้ออกแบบร่วมกันกับ พระเทวาภินิมมิตร (ฉาย เทียมศิลปไชย) ประติมากรเลื่องชื่อในสมัยนั้น นับเป็นอนุสาวรีย์ของสามัญชนสตรีคนแรกของประเทศ

 

ย้อนที่มาอนุสาวรีย์ “ย่าโม” สตรีสามัญชนคนแรกของไทยที่ได้รับเทิดเกียรติ  สุดยอดผลงานของ ศ.ศิลป์ พีระศรี

อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เริ่มก่อสร้างในปี ๒๔๗๖ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานวัตถุแห่งชาติ ในปี พ.ศ. ๒๔๘๐ ฐานอนุสาวรีย์ได้ถูกจัดสร้างขึ้นมาแทนของเดิมที่ชำรุดอีกครั้งในปี พ.ศ. ๒๕๑๐โดยหุ่นดินปั้น ต้นแบบของอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ปั้นโดยอาจารย์ศิลป์ พีระศรี (ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย) 

อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เริ่มก่อสร้างในปี ๒๔๗๖ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานวัตถุแห่งชาติ ในปี พ.ศ. ๒๔๘๐ ฐานอนุสาวรีย์ได้ถูกจัดสร้างขึ้นมาแทนของเดิมที่ชำรุดอีกครั้งในปี พ.ศ. ๒๕๑๐โดยหุ่นดินปั้น ต้นแบบของอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ปั้นโดยอาจารย์ศิลป์ พีระศรี (ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย)

อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหล่อด้วยทองแดงรมดำ ความสูง ๑๘๕ เซนติเมตร หนัก ๓๒๕ กิโลกรัม ตั้งอยู่บนฐานที่บรรจุอัฐิของท่าน แต่งกายด้วยเครื่องยศพระราชทาน ในท่ายืน มือขวากุมดาบ ปลายดาบจรดพื้น มือซ้ายท้าวสะเอว หันหน้าไปทางทิศตะวันตก

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เคยเสด็จวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๔๙๘ อีกด้วย ย้อนที่มาอนุสาวรีย์ “ย่าโม” สตรีสามัญชนคนแรกของไทยที่ได้รับเทิดเกียรติ  สุดยอดผลงานของ ศ.ศิลป์ พีระศรี ย้อนที่มาอนุสาวรีย์ “ย่าโม” สตรีสามัญชนคนแรกของไทยที่ได้รับเทิดเกียรติ  สุดยอดผลงานของ ศ.ศิลป์ พีระศรี

ปัจจุบันอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี หรือที่คนโคราชเรียกกันว่าย่าโม ยังคงเป็นสถานที่ซึ่งคนโคราชให้ความเคารพบูชาสักการะ และคนต่างถิ่นก็ล้วนต้องแวะมาไหว้ขอพรย่าโม เพื่อความเป็นสิริมงคล

ย้อนที่มาอนุสาวรีย์ “ย่าโม” สตรีสามัญชนคนแรกของไทยที่ได้รับเทิดเกียรติ  สุดยอดผลงานของ ศ.ศิลป์ พีระศรี

ขอบพระคุณภาพ โคราชในอดีต