“ปั่นปันใจให้เด็กกำพร้า” ปีนี้สุดยิ่งใหญ่!!! ขึ้นสะพานภูมิพล อัลเกาษัร นำนักปั่น 3,000 คน เข้าร่วม "8 เมษานี้" เจอกัน

มูลนิธิอัลเกาษัร” จัดงานแถลงข่าวปั่นจักรยานการกุศล “ปั่นปันใจให้เด็กกำพร้าครั้งที่ 3” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 ภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน โดยเส้นทางปั่นเริ่มต้นจากคุ้งบางกระเจ้า แหล่งโอโซนพื้นที่สีเขียวกลางเมืองใหญ่ ปั่นตามรอยโครงการพระราชดำริ คลองลัดโพธิ์ ขึ้นสะพานภูมิพล หนึ่งในสะพานที่สวยที่สุดในประเทศไทย

“ปั่นปันใจให้เด็กกำพร้า” ปีนี้สุดยิ่งใหญ่!!! ขึ้นสะพานภูมิพล อัลเกาษัร นำนักปั่น 3,000 คน เข้าร่วม "8 เมษานี้" เจอกัน

 

“ปั่นปันใจให้เด็กกำพร้า” ปีนี้สุดยิ่งใหญ่!!! ขึ้นสะพานภูมิพล อัลเกาษัร นำนักปั่น 3,000 คน เข้าร่วม "8 เมษานี้" เจอกัน

“ปั่นปันใจให้เด็กกำพร้า” ปีนี้สุดยิ่งใหญ่!!! ขึ้นสะพานภูมิพล อัลเกาษัร นำนักปั่น 3,000 คน เข้าร่วม "8 เมษานี้" เจอกัน

 

เมื่อเวลา13.00 น. วันที่ 31 มีนาคม 2561 มูลนิธิอัลเกาษัร อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ นายไพศาล พรหมยงค์ ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะ ร่วมแถลง โดยกล่าวว่า เนื่องในโอกาสเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 63 พรรษา ทางมูลนิธิอัลเกาษัร ได้ทูลเกล้าฯ ขอพระราชทานถ้วยรางวัล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นรางวัลให้นักปั่นที่ชนะการแข่งขัน ในการจัดงานนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผวจ.สมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นกรรมการอำนวยการ พลเอก สมโภชน์ เงินเจริญ ที่ปรึกษาแม่ทัพภาค4 เป็นประธานจัดงาน ,กำนันสมปอง รัศมิทัต กำนัน ต.บางยอ รองประธานจัดงาน และดร.กุญชร มีสัมฤทธิ์ สมาชิก อบจ.สมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการต่างๆ อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กองบังคับการตำรวจภูธร จ.สมุทรปราการ กรมทางหลวงชนบท ตลอดจนภาคเอกชน อาทิบริษัทธนากรน้ำมันพืช ผู้ผลิตน้ำมันพืชตรา “กุ๊ก” ให้การสนับสนุนหลัก บริษัทเพอร์เฟกคัมพาเนียน จำกัด (ธุรกิจไอซ์ครีม) ผู้ผลิต ไอซ์ครีมตราเอเต้ ครัวการบินกรุงเทพ รวมทัพสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อหารายได้จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาให้กับเด็กกำพร้าและยากไร้มูลนิธิอัลเกาษัรต่อไป

 

“ปั่นปันใจให้เด็กกำพร้า” ปีนี้สุดยิ่งใหญ่!!! ขึ้นสะพานภูมิพล อัลเกาษัร นำนักปั่น 3,000 คน เข้าร่วม "8 เมษานี้" เจอกัน

 

“ปั่นปันใจให้เด็กกำพร้า” ปีนี้สุดยิ่งใหญ่!!! ขึ้นสะพานภูมิพล อัลเกาษัร นำนักปั่น 3,000 คน เข้าร่วม "8 เมษานี้" เจอกัน

 

“ปั่นปันใจให้เด็กกำพร้า” ปีนี้สุดยิ่งใหญ่!!! ขึ้นสะพานภูมิพล อัลเกาษัร นำนักปั่น 3,000 คน เข้าร่วม "8 เมษานี้" เจอกัน