ย้อนเกล็ด? "บัญชีกลาง" สวนแรง! "ข้าราชการ" ขอเพิ่มเงินบำนาญ ได้มากกว่าคนจนเยอะ!!

ย้อนเกล็ด? "บัญชีกลาง" สวนแรง! "ข้าราชการ" ขอเพิ่มเงินบำนาญ ได้มากกว่าคนจนเยอะ!!

จากกรณี เมื่อวันที่ (20 ก.ย.) ที่ผ่านมา นายชัยวัฒน์ อุดอิ่นแก้ว เลขาธิการสหพันธ์ข้าราชการบำนาญแห่งประเทศไทย และตัวแทนสหพันธ์ฯประมาณ 30 คน เข้ายื่นหนังสือต่อนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เรียกร้องให้สนช.ปรับปรุงแก้ไขพ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญ เพื่อให้ข้าราชการบำนาญมีรายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจุบันข้าราชการบำนาญทุกสังกัดทั่วประเทศ 6.54 แสนคน ได้เงินบำนาญเดือนละ 2 หมื่นบาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการครองชีพในปัจจุบัน
 

 

ย้อนเกล็ด? \"บัญชีกลาง\" สวนแรง! \"ข้าราชการ\" ขอเพิ่มเงินบำนาญ ได้มากกว่าคนจนเยอะ!!

ย้อนเกล็ด? \"บัญชีกลาง\" สวนแรง! \"ข้าราชการ\" ขอเพิ่มเงินบำนาญ ได้มากกว่าคนจนเยอะ!!

“ข้าราชการบำนาญทั่วประเทศกว่า 6 แสนคน กำลังเดือดร้อน เพราะได้เงินบำนาญเท่าเดิม แต่ค่าครองชีพในปัจจุบันสูงขึ้นมาก ทำให้ตอนนี้ข้าราชการบำนาญถือว่าเป็นคนจนรุ่นใหม่ โดยเงินบำนาญที่ได้เดือนละ 2 หมื่นบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ จะเหลือเงินเพียงเดือนละ 1.8 หมื่นบาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น อีกทั้งหากสนช.ไม่แก้ไขพ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญ จะกระทบต่อข้าราชการ 2 ล้านคนที่อยู่ในระบบด้วย เพราะในอนาคตจะไม่มีเงินพอใช้จ่าย”นายชัยวัฒน์ระบุ

ทั้งนี้ นายชัยวัฒน์ ได้ยื่นร่างพ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญ ฉบับปรับปรุงแก้ไขที่เสนอโดยสหพันธ์ข้าราชการบำนาญฯ ให้กับนายพีระศักดิ์ และขอให้สมาชิกสนช.รวมตัวกันเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้ให้ที่ประชุมสนช.พิจารณา ซึ่งนายพีระศักดิ์ กล่าวว่า เห็นด้วยในหลักการ แต่เนื่องจากพ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญ เข้าข่ายกฎหมายการเงิน จึงต้องให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้เสนอ ทั้งนี้ ตนเองจะหาช่องทางประสานไปยังครม.เพื่อให้พิจารณาเรื่องนี้,

สืบเนื่องจากกรณีดังกล่าวนั้น น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กล่าวว่า ยังไม่ทราบว่ามีการขอเรื่องแก้ไขบำนาญให้สูงขึ้น ซึ่งในการปรับบำนาญนั้น มีการประกันไว้ว่าต้องได้รับเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำ 9,000 บาทต่อเดือน ดังนั้นคนที่ได้รับบำนาญ 2 หมื่นบาทต่อเดือน ถือว่าเกินว่าที่รัฐบาลประกันไว้แล้ว และเกินกว่าค่าแรงขั้นต่ำ

“คงต้องถามกลับไปว่าทำไมคนที่ใช้แรงงานและได้รับค่าแรงขั้นต่ำเพียง 9,000 บาทต่อเดือนถึงพอกิน และต้องถามว่าเขามาขออะไร เพราะคนที่ได้รับบำนาญคือคนที่ไม่ได้ทำงานแล้ว ซึ่งคนที่ทำงานบางคนยังได้เงินน้อยกว่าที่เขาได้รับ การบอกว่าได้รับเงิน 2 หมื่นบาทต่อเดือนไม่พอใช้ เหตุผลคืออะไร คนยากจนกว่าเขาได้รับเงินน้อยกว่านี้อีกมาก ทำไมเขาอยู่ได้ คนได้เงิน 2 หมื่นบาทนำเงินไปใช้อะไรกันบ้าง กิจกรรมไม่ต้องไปทำกันเยอะสิ และตรงนี้ถือเป็นเรื่องการใช้ชีวิต ทุกคนต้องบริหารจัดการชีวิตของตนเองคงไม่มีข้อแนะนำอะไร” น.ส.สุทธิรัตน์ กล่าว

น.ส.สุทธิรัตน์ กล่าวอีกว่า ถ้าขึ้นบำนาญต้องขึ้นเงินเดือนข้าราชการ โดยขณะนี้เงินเดือนข้าราชการที่เป็นกลุ่มคนทำงานยังไม่ได้มีการพูดถึงเลย คนรับบำนาญจะมาพูดถึงเรื่องนี้ได้อย่างไร เพราะปกติต้องขึ้นเงินเดือนข้าราชการก่อนจึงจะขึ้นเงินบำนาญ เนื่องจากเป็นเรื่องผูกติดกันไว้ แต่จะมาขอขึ้นบำนาญก่อนแบบนี้เป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน