"ทนายรัชพล"เผยข้อกฎหมาย เหยียดหยามศาสนา คุก 7 ปี ปรับเป็นแสน

จากดราม่ากรณี จ๊ะ อาร์สยาม เดือด ได้โพสต์จวก หมอปลา ที่กระทำการเผาเศียรพ่อแก่ จนทำให้เกิดเป็นกระแส วิจารณ์ เป็นวงกว้าง และมีหลายฝ่ายออกมาถกเถียงกันซึ่งตอนนี้ดูเรื่องราวจะบานปลายเป็นเรื่องใหญ่โตแล้ว 

 

"ทนายรัชพล"เผยข้อกฎหมาย เหยียดหยามศาสนา คุก 7 ปี ปรับเป็นแสน

 

 

ซึ่งต่อมาด้านหมอปลาได้ออกมาไลฟ์สดตอบโต้ว่าจ๊ะนั้น เกาะกระแสตนดัง

 

"ทนายรัชพล"เผยข้อกฎหมาย เหยียดหยามศาสนา คุก 7 ปี ปรับเป็นแสน

 

จ๊ะก็ได้ออกมาตอบโต้เช่นกัน 

 

"ทนายรัชพล"เผยข้อกฎหมาย เหยียดหยามศาสนา คุก 7 ปี ปรับเป็นแสน

 

 

ล่าสุดเพจ สายตรงกฎหมาย ได้ออกมาโพสต์ข้อความดังกล่าวดังนี้

 

การไปทำลายเหยียดหยามวัตถุที่มีคนนับถือเยอะๆ อาจเป็นการเข้าข่ายเหยียดหยามศาสนาได้ ซึ่งมีโทษสูงสุดจำคุก 7 ปี ปรับ 1.4 แสน
.
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 206 ผู้ใดกระทำด้วยประการใด ๆ แก่วัตถุหรือสถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาของหมู่ชนใด อันเป็นการเหยียดหยามศาสนานั้น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.
คำว่า ศาสนา ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ หมายความว่า ลัทธิความเชื่อถือของมนุษย์อันมีหลัก คือ แสดงกําเนิดและความสิ้นสุดของโลก เป็นต้น อันเป็นไปในฝ่ายปรมัตถ์ประการหนึ่ง แสดงหลักธรรมเกี่ยวกับบุญบาปอันเป็นไปในฝ่ายศีลธรรมประการหนึ่ง พร้อมทั้งลัทธิพิธีที่กระทําตามความเห็นหรือตามคําสั่งสอนในความเชื่อถือนั้น ๆ
.
ดังนั้น คำว่าศาสนา จึงไม่จำกัดแค่ศาสนาพุทธ คริส ฯลฯ แต่จะหมายความรวมถึงลัทธิความเชื่ออื่นๆ ด้วย
.
เศียรพ่อแก่ ถือว่าเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิที่หลายคนในวงการแสดงมีความเชื่อ ศรัทธา ถือเป็นลัทธิพิธีที่กระทำตามความเห็นหรือตามคำสั่งสอนในความเชื่อถือนั้นๆ จึงเข้าข่ายเป็นวัตถุทางศาสนา
.
จากกฎหมายดังกล่าว หากผู้ใดเอาวัตถุอันเป็นที่เคารพตามลัทธิความเชื่อของคนอื่นๆ ไปเผา แสดงอาการเหยียดหยาม ก็เข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 206 ได้ ซึ่งมีโทษดังที่กล่าวมา อย่างไรก็ตาม การเอาสิ่งศักดิ์สิทธิที่มีผู้คนเคารพนับถือมาเหยียดหยาม ถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง 
.
ทนายรัชพล ศิริสาคร
ประธานชมรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม
เพจ สายตรงกฎหมาย ยึดมั่นความยุติธรรม
โทร 09-5756-3521

 

"ทนายรัชพล"เผยข้อกฎหมาย เหยียดหยามศาสนา คุก 7 ปี ปรับเป็นแสน