ขณะเดียวกันแฟนเพจ “กองทัพเรือ Royal Thai Navy” ได้โพสต์ข้อความ ”สดุดีจอมราชา” ให้ดังกึกก้องท้องทะเล พร้อมแปลอักษร บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตามราชประเพณี ในวันที่ 4-6 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เพื่อเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติ และราชอาณาจักร

 

สดุดีจอมราชา ดังกึกก้องท้องทะเล "ทัพเรือ" เผยแพร่คลิปการขับร้องครั้งประวัติศาสตร์ เทิดพระเกียรติ ในหลวง

 

 

 

สดุดีจอมราชา ดังกึกก้องท้องทะเล "ทัพเรือ" เผยแพร่คลิปการขับร้องครั้งประวัติศาสตร์ เทิดพระเกียรติ ในหลวง

 

ขณะเดียวกันแฟนเพจ “กองทัพเรือ Royal Thai Navy” ได้เผยแพร่ข้อความ ”สดุดีจอมราชา” ให้ดังกึกก้องท้องทะเล พร้อมแปลอักษร บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐

 

กองทัพเรือจัดกิจกรรมขับร้องเพลงสดุดีมหาราชา และแปรอักษรบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรโดยมีกำลังพลกว่า 3,000 นายเข้าร่วม เเสดงออกถึงความจงรักภักดี อีกทั้งยังจัดเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เเละอากาศยาน ประกอบรูปขบวน

.

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณหน้าอ่าวสัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งถือเป็นการขับร้องเพลงครั้งประวัติศาสตร์ เพื่อเทิดพระเกียรติ ในห้วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

สดุดีจอมราชา ดังกึกก้องท้องทะเล "ทัพเรือ" เผยแพร่คลิปการขับร้องครั้งประวัติศาสตร์ เทิดพระเกียรติ ในหลวง

ล่าสุดได้เผยแพร่ภาพกิจกรรมกองทัพเรือจัดกิจกรรมขับร้องเพลงสดุดีมหาราชาระบุว่า “สดุดีจอมราชา” ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

 

สดุดีจอมราชา ดังกึกก้องท้องทะเล "ทัพเรือ" เผยแพร่คลิปการขับร้องครั้งประวัติศาสตร์ เทิดพระเกียรติ ในหลวง

 

สดุดีจอมราชา ดังกึกก้องท้องทะเล "ทัพเรือ" เผยแพร่คลิปการขับร้องครั้งประวัติศาสตร์ เทิดพระเกียรติ ในหลวง

 

สดุดีจอมราชา ดังกึกก้องท้องทะเล "ทัพเรือ" เผยแพร่คลิปการขับร้องครั้งประวัติศาสตร์ เทิดพระเกียรติ ในหลวง

 

สดุดีจอมราชา ดังกึกก้องท้องทะเล "ทัพเรือ" เผยแพร่คลิปการขับร้องครั้งประวัติศาสตร์ เทิดพระเกียรติ ในหลวง

 

สดุดีจอมราชา ดังกึกก้องท้องทะเล "ทัพเรือ" เผยแพร่คลิปการขับร้องครั้งประวัติศาสตร์ เทิดพระเกียรติ ในหลวง

 

 

สดุดีจอมราชา ดังกึกก้องท้องทะเล "ทัพเรือ" เผยแพร่คลิปการขับร้องครั้งประวัติศาสตร์ เทิดพระเกียรติ ในหลวง

สดุดีจอมราชา ดังกึกก้องท้องทะเล "ทัพเรือ" เผยแพร่คลิปการขับร้องครั้งประวัติศาสตร์ เทิดพระเกียรติ ในหลวง