โดยทีมแพทย์ได้ทำการตรวจพร้อมวางแผนการรักษา เริ่มจากปรับเปลี่ยนกระตุ้นหัวใจและยาเพิ่มความดัน

จากกรณีที่ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานชี้แจงอาการของน้ำตาล-บุตรศรัณย์ ทองชิว หรือ น้ำตาล เดอะสตาร์ 5 โดยมี รศ.นพ.ปรัญญา สากิยลักษณ์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก ภาควิชาศัลยศาสตร์ และคุณแม่สุขใจ ถิรเมธีกุล ร่วมด้วย ณ ห้องสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G รพ.ศิริราช

โดยระบุว่า ตามที่รพ.ศิริราชได้รับการส่งตัว นางสาวน้ำตาล บุตรศรัณย์ ทองชิว หรือ น้ำตาล เดอะสตาร์ จากรพ.สมุทรสาครเข้ามารับการรักษาต่อ เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.62 เวลา 08.15 น. ณ หอผู้ป่วย ICU ตั้งตรงจิตร 1 ตึกสยามินทร์ ชั้น 6 ด้วยอาการอาเจียนเป็นเลือดในปริมาณมาก ส่งผลให้มีอาการหายใจลำบาก และทำให้หัวใจหยุดเต้น และได้ทำการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ (CPR) จำนวน 2 ครั้ง ที่บ้านและรพ.สมุทรสาคร
 

แพทย์ศิริราช เผยขั้นตอนเดินหน้ารักษา น้ำตาล The Star

โดยตอนนี้ ผู้ป่วยมีสัญญาณชีพคงที่ และไม่มีเลือดออกทางท่อหายใจแล้ว แพทย์จึงได้พิจารณานำน้ำตาล เดอะสตาร์ส่งตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) สมอง และปอด เพื่อการวินิจฉัยหาสาเหตุของอาการ เลือดออกที่ปอด และวินิจฉัยประเมินความเสียหายของสมอง ผลการตรวจพบว่า

 

1. ไม่พบตำแหน่งเลือดออกที่ปอดทั้งสองข้าง

 

2. สมองบวมมาก

 

แผนการรักษาต่อไป มีดังนี้

 

1. เนื่องจากยังไม่พบตำแหน่งที่เลือดออก จึงต้องเฝ้าระวัง และหาสาเหตุต่อไป เพราะอาจจะมีภาวะเลือดออกได้อีก

 

2. แก้ไขภาวะผิดปกติของเกลือแร่ในร่างกาย และให้ยาเพื่อลดอาการสมองบวม

 

3. ขณะนี้ยังคงให้การรักษาแบบประคับประคองร่วมกับการใช้เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจและปอด (ECMO)


อ่านข่าว : กำลังใจสำคัญมาก!!แพทย์ศิริราชแถลงอาการ"น้ำตาล The Star" ไม่มีเลือดออกแล้ว แต่สมองบวมมาก คงรักษาแบบประคับประคอง (คลิป)

 

 

โดยทีมแพทย์ได้ทำการตรวจพร้อมวางแผนการรักษา เริ่มจากปรับเปลี่ยนกระตุ้นหัวใจและยาเพิ่มความดัน พร้อมให้ยาแก้ไขสภาวะความเป็นกรดด่างของเลือด รวมทั้งมีการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการเฝ้าระวังสัญญาณชีพอย่างต่อเนื่อง 24 ชม. จนสัญญาณชีพของผู้ป่วยคงที่

 

แพทย์ศิริราช เผยขั้นตอนเดินหน้ารักษา น้ำตาล The Star
 

สำหรับอาการเมื่อเช้าวันที่ 13 มิ.ย. 62 ผู้ป่วยมีสัญญาณชีพคงที่ และไม่มีเลือดออกทางท่อหายใจแล้ว แพทย์จึงได้พิจารณานำผู้ป่วยส่งตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT Scan สมองและปอด เพื่อการวินิจฉัยหาสาเหตุของอาการเลือดออกที่ปอด และวินิจฉัยประเมินความเสียหายของสมอง ผลการตรวจพบว่า ไม่พบตำแหน่งเลือดอกที่ปอดทั้งสองข้าง และสมองบวม โดยมีแผนการรักษาต่อไปคือ

 

เนื่องจากยังไม่พบตำแหน่งที่มีเลือดออก จึงต้องเฝ้าระวังและหาสาเหตุต่อไปเพราะอาจจะมีภาวะเลือดออกได้อีก รวมไปถึงการแก้ไขภาวะผิดปกติของเกลือแร่ในร่างกาย และให้ยาเพื่อลดอาการสมองบวม พร้อมทั้งให้การรักษาแบบประคับประคองร่วมกับการใช้เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจและปอด

 

แพทย์ศิริราช เผยขั้นตอนเดินหน้ารักษา น้ำตาล The Star

 

 

แพทย์ศิริราช เผยขั้นตอนเดินหน้ารักษา น้ำตาล The Star


ทั้งนี้ได้มีผู้สื่อข่าวสอบถามถึงอาการปอดแตก ซึ่งทีมแพทย์ได้ชี้แจงว่า เป็นเยื้อหุ้มปอดรั่ว จึงไม่สามารถทำให้ออกซิเจนไปถ่ายเทภายในปอดได้ จึงต้องใช้เครื่อง ECMO ไม่ใช่โรคไข้เลือดออกตามที่มีการสันนิษฐานกันในโซเชียล เพราะน้ำตาลไม่ได้มีเกล็ดเลือดต่ำจึงไม่เข้าข่าย  

 

แพทย์ศิริราช เผยขั้นตอนเดินหน้ารักษา น้ำตาล The Star

 

ส่วนที่สื่อลงว่าปอดแตก อาจเกิดระหว่างขั้นตอนการสอดท่อช่วยหายใจที่รพ.สมุทรสาคร ในภาวะที่ทางเดินหายใจเต็มไปด้วยเลือดและความดันปอดสูง รวมไปถึงการที่หยุดหายใจสองครั้ง บางครั้ง 30 นาทีนั้น อีกทั้งทีมแพทย์ได้อธิบายว่า การหยุดหายใจนั้นอาจจะหยุดเป็นช่วงๆ แต่ไม่ได้หยุดหายใจนานและก็ได้มีการปั้มหัวใจอยู่ตลอด จนสัญญาณชีพกลับมา และสาเหตุของการที่เลือดออกในครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกคน เพราะเกิดขึ้นได้น้อยมาก จึงไม่อยากให้ทุกคนเกิดความตื่นตระหนกใจ

 

 

แพทย์ศิริราช เผยขั้นตอนเดินหน้ารักษา น้ำตาล The Star

 

 

แพทย์ศิริราช เผยขั้นตอนเดินหน้ารักษา น้ำตาล The Star

 

 

แพทย์ศิริราช เผยขั้นตอนเดินหน้ารักษา น้ำตาล The Star