สิ้น ปรมาจารย์ทางไวรัสวิทยา ผู้ทำคุณประโยชน์ อันใหญ่หลวงให้แก่วงการแพทย์

ขอแสดงความไว้อาลัยอย่างสุดซึ้งต่อ ปรมาจารย์ทางไวรัสวิทยา ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ

    ขอแสดงความไว้อาลัยอย่างสุดซึ้งต่อ ปรมาจารย์ทางไวรัสวิทยา ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ อดีตคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ทำคุณประโยชน์ เสียสละเพื่อส่วนรวม

สิ้น ปรมาจารย์ทางไวรัสวิทยา ผู้ทำคุณประโยชน์ อันใหญ่หลวงให้แก่วงการแพทย์


โดยทางเพจ Faculty of Medical Technology, Mahidol University (MUMT) ได้เผยข่าวการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของปรมาจารย์ทางไวรัสวิทยา ..
.

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวทองเจริญ ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
และขอแสดงความไว้อาลัยอย่างสุดซึ้งต่อ ปรมาจารย์ทางไวรัสวิทยา ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ อดีตคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ทำคุณประโยชน์ อันใหญ่หลวงอย่างต่อเนื่องให้แก่วงการเทคนิคการแพทย์ และวงการแพทย์ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

 

สิ้น ปรมาจารย์ทางไวรัสวิทยา ผู้ทำคุณประโยชน์ อันใหญ่หลวงให้แก่วงการแพทย์

 

ขอดวงวิญญาณของศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญไปสู่สุคติในสัมปรายภพ

โดยมีกำหนดรดน้ำศพ เวลา 14.00 น.
ณ ศาลาพิธีศพ โรงพยาบาลศิริราช

 

สิ้น ปรมาจารย์ทางไวรัสวิทยา ผู้ทำคุณประโยชน์ อันใหญ่หลวงให้แก่วงการแพทย์

 

  สิ้น ปรมาจารย์ทางไวรัสวิทยา ผู้ทำคุณประโยชน์ อันใหญ่หลวงให้แก่วงการแพทย์

 

  ย้อนกลับไปเมื่อ พิธีเปิดงานประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย ภายใต้แนวคิด “เพื่อประชาชนสุขภาพดี 100 ปี แห่งการพัฒนา”...จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 18 -21 กรกฎาคม 2561 ทาง  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มอบเหรียญเชิดชูเกียรติคุณ “ขุนประเมินวิมลเวชช์” ประจำปี 2561 แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ

 

สิ้น ปรมาจารย์ทางไวรัสวิทยา ผู้ทำคุณประโยชน์ อันใหญ่หลวงให้แก่วงการแพทย์

 

 

 

 

 

ขอบคุณ

Faculty of Medical Technology, Mahidol University (MUMT

นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ