กองสลากจัดเต็มออกสลากออนไลน์ 12 นักษัตร ขายชุดละ 50 บาท ลุ้นโชคสูงสุดกว่า 3 แสน

กองสลากจัดเต็มออกสลากออนไลน์ 12 นักษัตร ขายชุดละ 50 บาท ลุ้นโชคสูงสุดกว่า 3 แสน

Publish 2019-07-31 19:02:13


จากที่ นายธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานศึกษาการออกผลิตภัณฑ์สลากรูปแบบใหม่ เปิดเผยภายหลังการประชุม คณะกรรมการสลากฯ ประเด็นเรื่องผลิตภัณฑ์สลากรูปแบบใหม่ คณะการการได้ข้อสรุปว่า จะออกเป็นสลากภาพ 12 นักษัตร โดยแบ่งเป็น หลักที่ 1-4 เป็นภาพ หมู กระต่าย ม้า เสือ โดยในแต่ละหลักจะมีภาพอีกและจะมีการเฉลี่ยเงินรางวัลตามจำนวนคนที่ถูกรางวัล ราคาจำหน่าย 50 บาทต่อชุด 1 ชุด มีโอกาสถูกทั้งตรงและโต๊ด เงินรางวัลสูงสุด 311,040 บาท หรือ 1 ต่อ 6,220 บาท ทั้งนี้ยังเชื่อว่าจะแข่งกับหวยใต้ดินที่มีการเล่นกันมูลค่าสูง 5 แสนล้านบาทต่อปี คาดว่าเกมใหม่ที่ออกมาจะดึงเงินจากผู้ที่ซื้อหวยใต้ดินได้ไม่น้อยกว่า 1 แสนล้านบาท 

 

 

โดย นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ประธานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า คณะคณะทำงานศึกษาผลิตภัณฑ์และเกมสลากรูปแบบอื่นๆทีมีนายธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการ เป็นประธานคณะทำงานฯได้เสนอสรุปผลการศึกษาผลิตภัณฑ์ใหม่ตามพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ 2) เกี่ยวข้อง 

 

 

 

ได้นำเสนอข้อมูลสลากกินแบ่งและรูปแบบเกมสลากจากประเทศต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีอยู่ 5 รูปแบบ ได้แก่ 1. สลากแบบดั้งเดิม หรือสลากใบ 2. สลากแบบตัวเลข 3. สลากขูด 4.สลาก LOTTO และ 5. สลากกีฬา มาศึกษาและวิเคราะห์ และเป็นทางเลือกเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ต้องการเสี่ยงโชคถูกกฎหมายนอกเหนือจากการซื้อสลากกินแบ่ง ในขณะเดียวกันต้องสามารถบรรเทาปัญหาสลากเกินราคา และมีผลข้างเคียงในการสกัดการเล่นหวยใต้ดิน

 

 นอกจากนี้ นายพชร กล่าวว่า สำหรับรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสม มี2 ประเภท คือสลากแบบตัวเลข และสลาก Lotto ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นเกมต่างๆ ดังนี้ 1.สลากตัวเลข 3 หลัก ,2.สลากตัวเลข 4 หลัก ,3.สลากรูปภาพ 12 นักษัตร และ4.สลาก LOTTO 6/43 ซึ่งคณะทำงานฯ ได้มีความเห็นเสนอคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลว่ารูปแบบสลากรูปภาพ 12 นักษัตร หรือ picture 12 มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทยและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

 

สำหรับการออกรางวัลสลากรูปภาพนี้ จะออกรางวัลในวันที่ 1 และ 16 แต่เป็นการออกรางวัลต่างหาก ไม่ใช้ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล และมีการจำกัดอายุ และความสามารถในการซื้อของผู้ซื้อด้วยการคัดกรองผ่านระบบแอพลิเคชั่นที่จะนำมาใช้ในการจำหน่าย


ทั้งนี้ จะคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นสำคัญ แต่ยังคงให้ความเป็นธรรมและเปิดโอกาสให้ผู้ค้ารายย่อยและผู้พิการเข้าถึงการจำหน่ายสลากในรูปแบบใหม่ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ควรนำประเภทและรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่นำเสนอ หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินการทั้งหมด

 

 

 

 

พร้อมทั้งจัดทำร่างประกาศ/ร่างกฎกระทรวง ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จากนั้น ให้รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และศึกษาผลกระทบทางสังคม เพื่อนำมาประกอบการพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการสลากฯ พิจารณาอีกครั้ง หากได้รับความเห็นชอบ จะได้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

 

 

“หลังจากที่ประชุมมีมติอนุมัติแล้วในวันนี้จะนำรูปแบบดังกล่าวส่งให้ทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่าเป็นไปตามข้อกฎหมายหรือไม่ หากผ่านการพิจารณาจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอีกครั้ง ก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปว่าจะดำเนินการหรือไม่ โดยขณะนี้ยังไม่ได้ระบุว่าผู้ขายจะเป็นรูปแบบใด แต่จะขายผ่านรูปแบบออนไลน์ทั้งระบบแอพพลิเคชั่นบนมือถือ หรือเป็นตู้ขายสลาก ส่วนผู้ซื้อเบื้องต้นจะต้องมีอายุ 20 ปีบริบรูณ์ขึ้นไป โดยต้องแสดงบัตรประชาชนคีย์เข้าระบบ เมื่อจะทำการซื้อสลาก”

 

 

 


อย่างไรก็ตาม นายธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า ขั้นตอนดำเนินการจะสามารถเริ่มจำหน่ายสลากได้เมื่อใดนั้น ขึ้นอยู่กับว่าสำนักงานกฤษฎีกาจะส่งเรื่องกลับมาเมื่อไหร่ ก่อนที่จะมีการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ จึงจะสามารถกำหนดช่วงเวลาที่จะเริ่มออกจำหน่ายได้

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน