ภณวัชร์นันท์ สุดปลื้มผลงาน ลูกบอลดับเพลิง ได้รับความสนใจจาก นายก - ครม.

ภณวัชร์นันท์ สุดปลื้มผลงาน ลูกบอลดับเพลิง ได้รับความสนใจจาก นายก - ครม.

นายภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์ นายกสมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย และผู้ประดิษฐ์ผลงาน ‘ลูกบอลดับเพลิง’ กล่าวภายหลังที่ได้นำเสนอผลงานฯ ต่อหน้าคณะรัฐมนตรีก่อนการประชุมฯ ในวันนี้ (28 มกราคม) ว่า ถือเป็นเกียรติที่สำคัญอีกครั้งที่ทางคณะรัฐมนตรีนำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เยี่ยมชมผลงานที่ตนได้ประดิษฐ์คิดค้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อระงับยับยั้งความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอัคคีภัย ด้วยวิธีการที่ง่ายและสะดวก โดยเพียงแค่โยนลูกบอลที่ภายในมีสารเคมีที่ตัดวงจรการเกิดไฟไหม้ ก็สามารถปกป้องทรัพย์สินของประชาชนและชีวิตของประชาชนส่วนรวมได้ ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ของตนก็ได้รับการยอมรับจากเวทีนานาชาติ และได้ผ่านหลักเกณฑ์ได้รับสิทธิขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ได้รับการขึ้นบัญชีนวัตกรรมของสำนักงบประมาณอีกด้วย และขณะนี้ได้ได้รับการติดต่อจากประเทศออสเตรเลีย ให้ผลิตเพื่อดับไฟป่า 12,000 ลูก อยู่ระหว่างการผลิต

 

 

ภณวัชร์นันท์ สุดปลื้มผลงาน ลูกบอลดับเพลิง ได้รับความสนใจจาก นายก - ครม.

 

 

" ในช่วงของการแสดงผลงานฯ นั้น รัฐมนตรีหลายท่านได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก รวมทั้ง ดร.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกฯ สำนักนายกฯ ก็ให้ความสนใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าว ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีก็ได้กรุณาถามถึงผลงานของผมว่า ได้ไปดับไฟที่ไหนบ้าง ผมก็ยกตัวอย่างภารกิจที่สำคัญที่ช่วยเหลือประชาชนในการดับไฟป่าที่ จ.เชียงใหม่ เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งนอกจากจะควบคุมพื้นที่ไฟป่าได้แล้ว ยังช่วยปกป้องสภาพอากาศไม่ให้มีฝุ่นพิษซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน แล้วท่านก็ถามผมว่า แล้วดับไฟอย่างอื่นได้ไหม ผมก็ตอบแบบติดตลกไปว่า ดับไฟในทรวงได้ครับ ท่านก็ตอบอย่างอารมณ์ดีว่า ไฟในทรวงนี่อยู่ในละครนะ เรียกเสียงหัวเราะได้เป็นอย่างดี แต่เหนือสิ่งอื่นใดผมเองได้มอบลูกบอลดับเพลิง ที่เป็นรุ่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานไฟป่า มอบเป็นที่ระลึกให้กับท่านด้วย " นายภณวัชร์นันท์กล่าว 

 

 

ภณวัชร์นันท์ สุดปลื้มผลงาน ลูกบอลดับเพลิง ได้รับความสนใจจาก นายก - ครม.

 

 

นายภณวัชร์นันท์ กล่าวด้วยว่า กิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์การจัดงาน 'วันนักประดิษฐ์' ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้น ระหว่าง วันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  บางนา กรุงเทพฯ  จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการ การวิจัย แห่งชาติ (วช) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ในการทูลเกล้า ฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์  “กังหันน้ำชัยพัฒนา” แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จนพระองค์ได้รับพระสมัญญานามว่า 'พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย' รวมทั้งเพื่อเป็นเวทีระดับชาติในการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม รวมทั้ง เป็นการเผยแพร่ ถ่ายทอด และขยายผลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ ในมิติต่าง ๆ อีกด้วย ดังนั้น ตนจึงอยากให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้มาเข้าร่วมชมนิทรรศการและผลงานของนักประดิษฐ์ไทย ที่มีความสามารถทัดเทียมกับประชาคมโลก ท่ามกลางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ไม่หยุดยั้งด้วย

 

 

ภณวัชร์นันท์ สุดปลื้มผลงาน ลูกบอลดับเพลิง ได้รับความสนใจจาก นายก - ครม.

 

 

ภณวัชร์นันท์ สุดปลื้มผลงาน ลูกบอลดับเพลิง ได้รับความสนใจจาก นายก - ครม.