โรงเรียนนานาชาติเคไอเอส  ปิดด่วน ตรวจเจอผู้ปกครองร่วมทำกิจกรรมกับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 63 โรงเรียนนานาชาติเคไอเอส ได้ออกประกาศปิดการเรียนการสอนเป็นเวลา 14 วัน โดยระบุว่า ด้วยจิตสำนึกต่อส่วนรวม

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 63 โรงเรียนนานาชาติเคไอเอส ได้ออกประกาศปิดการเรียนการสอนเป็นเวลา 14 วัน โดยระบุว่า ด้วยจิตสำนึกต่อส่วนรวม โรงเรียนนานาชาติเคไอเอส ได้ตัดสินใจประกาศปิดโรงเรียนเป็นเวลา 14 วันระหว่างวันที่ 16-30 มีนาคม 2563 และเปิดเรียนตามปกติในวันที่ 31 มีนาคม 2563 เนื่องจากได้รับแจ้งจากผู้ปกครองท่านหนึ่งว่า

 

โรงเรียนนานาชาติเคไอเอส  ปิดด่วน ตรวจเจอผู้ปกครองร่วมทำกิจกรรมกับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมา ตนได้ร่วมทำกิจกรรมกับบุคคลท่านหนึ่ง ซึ่งต่อมาในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม บุคคลท่านนั้นได้รับการยืนยันจากทางการแพทย์ว่าได้ติดเชื้อ COVID-19 และผู้ปกครองพร้อมทั้งนักเรียนและบุคคลในครอบครัวได้สมัครใจเริ่มกักกันตนในทันทีหลังทราบข่าว

ดังนั้น คณะกรรมการบริหารโรงเรียนจึงได้จัดประชุมวาระเร่งด่วนเพื่อพิจารณาสถานการณ์ โดยอ้างอิงข้อมูลทางวิชาการ ประกาศคำสั่ง มาตรการ แนวปฏิบัติ และคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร และองค์กรอนามัยโลก และมีมติประกาศปิดโรงเรียนและดำเนินการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบสารสนเทศ
 

พร้อมทั้งดำเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด ดังเช่นที่ได้ดำเนินการมาโดยตลอด แม้จะไม่มีผู้ใดในโรงเรียนปรากฎร่องรอยหรืออาการของการติดเชื้อก็ตามแต่เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อนักเรียน ผู้ปกครอง ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน