หมอธีรวัฒน์ แนะวิธีจัดงานศพผู้ป่วยโควิด-19 อย่างไรให้ปลอดภัย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ซึ่งยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้กรมสาธารณสุขและรัฐออกมามีแนวทาวการป้องกันตัวเอง พร้อมทั้งแนวทางการดูแลตัวเองให้หลีกเลี่ยงการแพร่เชื้อ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทุกคนกังวลคือ กระแสผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 มีวิธีจัดการกับศพอย่างไร เป็นห่วงการแพร่กระจายเชื้อออกมาหรื่อไม่

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ซึ่งยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้กรมสาธารณสุขและรัฐออกมามีแนวทางการป้องกันตัวเอง พร้อมทั้งแนวทางการดูแลตัวเองให้หลีกเลี่ยงการแพร่เชื้อ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทุกคนกังวลคือ กระแสผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 มีวิธีจัดการกับศพอย่างไร  เป็นห่วงการแพร่กระจายเชื้อออกมาหรื่อไม่

 

 

ล่าสุด ศ.นพ.ธีวัฒน์ เหมาะจุฬา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว โดยระบุว่า....

 

#ข้อมูลสำหรับบุคลากรทางสาธารณสุข และผู้สูญเสีย

ศพโควิด-19 ไม่ควรเก็บนานเกิน 1 วันจริงหรือ
ที่มา : ศ. นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

A : ยังไม่มีคำยืนยันแน่ชัดว่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะมีชีวิตอยู่ในศพของผู้เสียชีวิตจากเชื้อโควิด19 ได้นานเท่าใด แต่มีคำแนะนำจากทางการประเทศจีนว่าควรรีบนำร่างกายผู้เสียชีวิต บรรจุถุงหลาย ๆ ชั้น พร้อมปิดถุงให้มิดชิด และทำความสะอาดถุงบรรจุศพด้านนอกก่อนเคลื่อนย้ายศพ แล้วดำเนินการเผาทันที
เนื่องจากศพโควิด-19 อาจมีเชื้อติดตามผิวหนัง ช่องจมูก ช่องปาก รวมทั้งช่องทวาร
ดังนั้น ต้องไม่ทำการตกแต่งศพ หรือ ฉีดยารักษาสภาพศพเด็ดขาด เพราะผู้ดำเนินการดังกล่าวมีความเสี่ยงได้รับเชื้อจากการสัมผัสศพโดยตรง
การเก็บศพต้องไม่เก็บไว้นานเนื่องจากศพที่ไม่ได้ฉีดยารักษา จะเปลี่ยนสภาพ บวม หรือ ปริ ได้เร็ว หากถุงบรรจุศพป้องกันนั้น ฉีกขาดจะส่งผลให้เชื้อรั่วไหลได้

 

 

หมอธีรวัฒน์ แนะวิธีจัดงานศพผู้ป่วยโควิด-19 อย่างไรให้ปลอดภัย

ประกอบพิธีศพตามหลักศาสนาอย่างไร ให้ปลอดภัยในสถานการณ์โควิด-19
ที่มา : ศ. นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

A : ศพผู้เสียชีวิตโควิด-19 ต้องบรรจุศพไว้ในถุงบรรจุตามมาตรฐาน แล้วดำเนินการเผา อย่างถูกวิธีโดยเร็วที่สุด หากญาติต้องการจัดพิธีกรรมตามหลักศาสนาควรยึดแนวปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ดังนี้

• พระสงฆ์และสัปเหร่อ ห้ามทำการเปิดถุงบรรจุศพ อย่างเด็ดขาด
• ต้องหลีกเลี่ยงการทำพิธีที่มีการรวมกลุ่มคนร่วมกันเป็นจำนวนมาก เพราะเป็นโอกาสให้มีการติดเชื้อในระหว่างที่มีการรวมกลุ่มเช่นนั้น
•แนะนำให้ทำพิธีสวดบำเพ็ญกุศลไปพร้อมกับพิธีฌาปนกิจ โดยจำกัดคนน้อยที่สุด
• ยึดหลัก Social distancing ป้องกันไม่ให้ติดเชื้อซ้ำซ้อน เนื่องจากผู้ติดเชื้อที่มาร่วมพิธี บางรายอาจยังไม่แสดงอาการ จึงสามารถแพร่เชื้อได้
• หากต้องการบำเพ็ญกุศลต่อเนื่อง ใช้รูปภาพแทนการตั้งศพ
• สำหรับศาสนาที่ต้องประกอบพิธีฝังศพ ควรอธิบายด้วยเหตุผลที่ต้องเผาแทนการฝังให้เร็วที่สุด
•ในกรณีที่ปฏิเสธการเผา นำศพฝังทั้งถุง โดยไม่มีการเปิดถุงบรรจุศพอย่างเด็ดขาด ในพื้นที่ที่จัดเตรียมเฉพาะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายในพื้นที่ใกล้เคียงและปฎิบัติเสมือนในกรณีของเชื้ออีโบล่าหรือไข้หวัดนก


คำแนะนำ : สำหรับการจัดการศพโควิด-19 ในพื้นที่ที่ไม่สามารถจัดหาถุงบรรจุศพตามมาตรฐานได้ ให้ขอคำแนะนำที่สาธารณสุขจังหวัด 

 

หมอธีรวัฒน์ แนะวิธีจัดงานศพผู้ป่วยโควิด-19 อย่างไรให้ปลอดภัย

 

หมอธีรวัฒน์ แนะวิธีจัดงานศพผู้ป่วยโควิด-19 อย่างไรให้ปลอดภัย

 

หมอธีรวัฒน์ แนะวิธีจัดงานศพผู้ป่วยโควิด-19 อย่างไรให้ปลอดภัย

 

หมอธีรวัฒน์ แนะวิธีจัดงานศพผู้ป่วยโควิด-19 อย่างไรให้ปลอดภัย

ขอบคุณข้อมูลจาก : FB  ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha