กปน.ช่วยเหลือประชาชน บรรเทาความเดือดร้อน ฟรีค่าน้ำ 10 คิวแรก-ลดค่าน้ำ 20 %

เมื่อวันที่ 28 เม.ย 63 การประปานครหลวง (กปน.) มีมติเพิ่มมาตรการช่วยเหลือประชาชน ในเขตรับผิดชอบของ กปน. (กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ไว้ดังนี้

เมื่อวันที่ 28 เม.ย 63 การประปานครหลวง (กปน.) มีมติเพิ่มมาตรการช่วยเหลือประชาชน ในเขตรับผิดชอบของ กปน. (กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ไว้ดังนี้ 
 

1.ใช้น้ำฟรี 10 คิวแรก ทุกครัวเรือน


2.ลดค่าน้ำประปา 20% ตั้งแต่คิวที่ 11 


3.ขยายระยะเวลาชำระค่าน้ำประปาเป็นเวลา 6 เดือน สำหรับกิจการโรงแรมและที่พักอาศัย 


4.ยกเว้นการตัดน้ำนาน 6 เดือน และเพิ่มอีก 1 มาตรการคือ การคืนเงินประกันการใช้น้ำทุกราย


 

ก่อนหน้านี้ กปน.ได้ออก 4 มาตรการลดภาระค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย

1.ยกเว้นการตัดน้ำ ทั้งมาตรชั่วคราวและถาวร งดการผูกลวด และงดการถอดมิเตอร์น้ำ 2 เดือน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563


2.ลดค่าน้ำประปา 3 % ให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภทเป็นระยะเวลา 3 เดือน สำหรับใบแจ้งค่าน้ำประปาของเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2563


3.ขยายระยะเวลาการชำระค่าน้ำประปา สำหรับผู้ใช้น้ำที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจโรงแรม และกิจการที่ให้เช่าพักอาศัย โดยไม่คิดดอกเบี้ย และสามารถผ่อนชำระได้นานถึง 6 เดือน สำหรับใบแจ้งค่าน้ำประปาของเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2563


4. การคืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย ซึ่งสามารถตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ผ่านช่องทางออนไลน์ของ กปน. ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นต้นไป

 

กปน.ช่วยเหลือประชาชน บรรเทาความเดือดร้อน ฟรีค่าน้ำ 10 คิวแรก-ลดค่าน้ำ 20 %