เพจดังแฉสิ้น โครงการสนอง Need คิดทำทิ้ง ละเลงงบ 3 ปีซ้อน มูลค่ามหาโหด

เพจดังแฉสิ้น โครงการสนอง Need คิดทำทิ้ง ละเลงงบ 3 ปีซ้อน มูลค่ามหาโหด

จากกรณีเพจเฟซบุ๊ก ชมรมstrongต้านทุจริตประเทศไทย โพสต์ภาพแฉเบื้องหลังของโครงการสนองนโยบายคิดทำทิ้งของ จังหวัดนครปฐม โดยมีเนื้อหาระบุว่า...

 

 

เพจดังแฉสิ้น โครงการสนอง Need คิดทำทิ้ง ละเลงงบ 3 ปีซ้อน มูลค่ามหาโหด

 

 

อีก 1 โครงการสนองนโยบายคิดทำทิ้งของจังหวัดนครปฐม เป็นโครงการปรับปรุงก่อสร้างสวนสาธารณะบ้านเลาเต่า หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เริ่มต้นเมื่อปีงบประมาณ 2559 เรื่อยมาจนถึงปี2561 หมดงบประมาณไปทั้งหมด 41,640,000 บาท เหลือแค่สิ่งก่อสร้างที่ทิ้งร้างไร้การดูแลรักษา สิ้นเปลืองงบประมาณที่ละเลงลงไป..

 

 

เพจดังแฉสิ้น โครงการสนอง Need คิดทำทิ้ง ละเลงงบ 3 ปีซ้อน มูลค่ามหาโหด

 

 

เมื่อทางชมรมฯตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังพบว่า มีการจัดงบประมาณปรับปรุงสวนสาธารณะแห่งนี้ถึง3ปีซ้อนในงบประมาณที่สูงผิดปกติในลักษณะโครงการที่คล้ายๆกันปีต่อปี..ดังนี้

 

 

เพจดังแฉสิ้น โครงการสนอง Need คิดทำทิ้ง ละเลงงบ 3 ปีซ้อน มูลค่ามหาโหด

 

 

 

1.) โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงสวนสาธารณะบ้านเลาเต่าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
เลขที่โครงการ : 58116188808
งบประมาณ 15,345,000 บาท
วันที่ลงนามในสัญญา 29 มี.ค. 59
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม

 

 

เพจดังแฉสิ้น โครงการสนอง Need คิดทำทิ้ง ละเลงงบ 3 ปีซ้อน มูลค่ามหาโหด

 

 

2.) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสวนสาธารณะบ้านเลาเต่าเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เลขที่โครงการ : 59126137430
งบประมาณ 13,303,000 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ จังหวัดนครปฐม

 

 

เพจดังแฉสิ้น โครงการสนอง Need คิดทำทิ้ง ละเลงงบ 3 ปีซ้อน มูลค่ามหาโหด

 

 

3.) โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบ้านเลาเต่า
เลขที่โครงการ : 60127374091
งบประมาณ 12,992,000 บาท
วันที่ลงนามในสัญญา 29 มี.ค. 61
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม

 

 

เพจดังแฉสิ้น โครงการสนอง Need คิดทำทิ้ง ละเลงงบ 3 ปีซ้อน มูลค่ามหาโหด

 

 

รวมงบประมาณทั้งหมด 41,640,000 บาท เป็นการทำโครงการที่ใช้งบประมาณต่อเนื่องและไม่มีผลสำเร็จ เนื่องจากปัจจุบันมีสภาพทิ้งร้าง ต้นไม้ยืนต้นตาย อุปกรณ์สิ่งของต่างๆพังชำรุดเสียหายตามรูป... ต้องฝากไปยังหน่วยงานต้นสังกัด-หน่วยงานตรวจสอบเร่งดำเนินการตรวจสอบแก้ไขและพิจารณาการใช้งบประมาณที่ไม่ได้ประโยชน์ลักษณะนี้อย่างเข้มงวด อย่าปล่อยให้ละเลงงบประมาณกันเยี่ยงนี้...

 

 

เพจดังแฉสิ้น โครงการสนอง Need คิดทำทิ้ง ละเลงงบ 3 ปีซ้อน มูลค่ามหาโหด

 

 

เพจดังแฉสิ้น โครงการสนอง Need คิดทำทิ้ง ละเลงงบ 3 ปีซ้อน มูลค่ามหาโหด

 

 

เพจดังแฉสิ้น โครงการสนอง Need คิดทำทิ้ง ละเลงงบ 3 ปีซ้อน มูลค่ามหาโหด

 

 

เพจดังแฉสิ้น โครงการสนอง Need คิดทำทิ้ง ละเลงงบ 3 ปีซ้อน มูลค่ามหาโหด

 

 

เพจดังแฉสิ้น โครงการสนอง Need คิดทำทิ้ง ละเลงงบ 3 ปีซ้อน มูลค่ามหาโหด

 

 

เพจดังแฉสิ้น โครงการสนอง Need คิดทำทิ้ง ละเลงงบ 3 ปีซ้อน มูลค่ามหาโหด

 

 

เพจดังแฉสิ้น โครงการสนอง Need คิดทำทิ้ง ละเลงงบ 3 ปีซ้อน มูลค่ามหาโหด

 

 

เพจดังแฉสิ้น โครงการสนอง Need คิดทำทิ้ง ละเลงงบ 3 ปีซ้อน มูลค่ามหาโหด

 

 

เพจดังแฉสิ้น โครงการสนอง Need คิดทำทิ้ง ละเลงงบ 3 ปีซ้อน มูลค่ามหาโหด

 

 

เพจดังแฉสิ้น โครงการสนอง Need คิดทำทิ้ง ละเลงงบ 3 ปีซ้อน มูลค่ามหาโหด

 

 

เพจดังแฉสิ้น โครงการสนอง Need คิดทำทิ้ง ละเลงงบ 3 ปีซ้อน มูลค่ามหาโหด

 

 

เพจดังแฉสิ้น โครงการสนอง Need คิดทำทิ้ง ละเลงงบ 3 ปีซ้อน มูลค่ามหาโหด

 

 

เพจดังแฉสิ้น โครงการสนอง Need คิดทำทิ้ง ละเลงงบ 3 ปีซ้อน มูลค่ามหาโหด

 

 

เพจดังแฉสิ้น โครงการสนอง Need คิดทำทิ้ง ละเลงงบ 3 ปีซ้อน มูลค่ามหาโหด

 

 

เพจดังแฉสิ้น โครงการสนอง Need คิดทำทิ้ง ละเลงงบ 3 ปีซ้อน มูลค่ามหาโหด

 

 

เพจดังแฉสิ้น โครงการสนอง Need คิดทำทิ้ง ละเลงงบ 3 ปีซ้อน มูลค่ามหาโหด

 

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : ชมรมstrongต้านทุจริตประเทศไทย