เเห่เเชร์ภาพ สัตว์ใกล้สุญพันธุ์ 2เเม่ลูกออกหากิน น่าดีใจที่ผืนป่าของเมืองไทยยังคงความอุดมสมบูรณ์

ผืนป่าตะวันตกจัดเป็นผืนป่าอนุรักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นพื้นที่คุ้มครองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผืนป่าตะวันตกจัดเป็นผืนป่าอนุรักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นพื้นที่คุ้มครองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย​ การพบร่องรอยของการอยู่อาศัยของสัตว์ป่ากระจายไปทั่วพื้นที่อย่างชุกชุม​ 

เเห่เเชร์ภาพ สัตว์ใกล้สุญพันธุ์ 2เเม่ลูกออกหากิน น่าดีใจที่ผืนป่าของเมืองไทยยังคงความอุดมสมบูรณ์

 

ครั้งนี้นับเป็นความดีใจของผืนป่าอุทยานแห่งชาติไทรโยค​ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าตะวันตกโซนล่าง​ จากการติดตั้ง​ camera trap ได้พบสมเสร็จ​ 2 แม่ลูกออกหากินในช่วงกลางคืน​ บ่งชี้ได้ว่าผืนป่าไทรโยคแห่งนี้ยังคงความสมดุลและความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าเป็นอย่างมาก​ 

เเห่เเชร์ภาพ สัตว์ใกล้สุญพันธุ์ 2เเม่ลูกออกหากิน น่าดีใจที่ผืนป่าของเมืองไทยยังคงความอุดมสมบูรณ์

เเห่เเชร์ภาพ สัตว์ใกล้สุญพันธุ์ 2เเม่ลูกออกหากิน น่าดีใจที่ผืนป่าของเมืองไทยยังคงความอุดมสมบูรณ์

 

'สมเสร็จ' จัดเป็นสัตว์สงวน​ลำดับที่ 13​ ของประเทศไทย​ที่ใกล้จะสูญพันธุ์มากแล้ว​ เป็นสัตว์ที่มีความสามารถในการกระจายเมล็ดพันธุ์ไม้ในป่า​ ส่งผลให้เมล็ดพืชเหล่านั้นไปเติบโตยังพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไป​ 

เเห่เเชร์ภาพ สัตว์ใกล้สุญพันธุ์ 2เเม่ลูกออกหากิน น่าดีใจที่ผืนป่าของเมืองไทยยังคงความอุดมสมบูรณ์

ขอบคุณ
อุทยานแห่งชาติไทรโยค - Sai Yok National Park