"หมอมนูญ" ชี้ เด็กไทยอายุเท่าไหร่ไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัย

"หมอมนูญ" ชี้ เด็กไทยอายุเท่าไหร่ไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัย

เด็กไทยอายุเท่าไหร่ควรใส่หน้ากากอนามัยในช่วงโควิด-19

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม องค์การอนามัยโลกออกคำแนะนำการสวมหน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก (ดูรูป)

เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป WHO แนะนำให้ใส่หน้ากากอนามัยเหมือนผู้ใหญ่ โดยเฉพาะกรณีไม่สามารถเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตรได้ และมีการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่
สำหรับเด็กอายุ 6 ถึง 11 ปี ควรสวมหน้ากากหรือไม่ ขึ้นอยู่กับระดับการระบาดของโรคในชุมชนนั้น มีผู้ใหญ่สอนให้สวมหรือถอดหน้ากากอนามัยถูกวิธีและปลอดภัยหรือไม่ อยู่ใกล้ชิดกับคนกลุ่มเสี่ยงสูง เช่นคนสูงอายุและคนมีโรคประจำตัวหรือไม่

"หมอมนูญ" ชี้ เด็กไทยอายุเท่าไหร่ไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัย

ส่วนเด็กอายุ 5 ขวบลงมา WHO แนะนำไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัย

องค์การอนามัยโลกอ้างว่ายังมีหลักฐานน้อยเกี่ยวกับการที่เด็กเล็กแพร่เชื้อไวรัสให้ผู้ใหญ่ แต่มีหลักฐานว่า เด็กวัยรุ่นสามารถแพร่เชื้อให้คนอื่นได้เหมือนผู้ใหญ่

แต่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา (US CDC) แนะนำให้เด็กอายุ 2 ปีขึ้นไป ควรสวมหน้ากากอนามัยเหมือนผู้ใหญ่ เวลาออกนอกบ้าน ไปโรงเรียน เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตรไม่ได้ แนะนำให้เด็กเล็กใส่หน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการรับและแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19
จากเดิมที่เราเคยทราบกันว่าเด็กเล็กไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงของโรคไวรัสโควิด-19 ถึงเด็กเล็กจะติดเชื้อ มักไม่มีอาการ ล่าสุดมีข้อมูลพบว่าเด็กเล็กติดเชื้อและสามารถแพร่กระจายเชื้อให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองได้ (ดูรูป)

สำหรับประเทศไทยเด็กตั้งแต่อายุ 2 ขวบขึ้นไป ควรใส่หน้ากากอนามัยตามคำแนะนำของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา (CDC) ไม่ควรปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก

เด็กไทยตั้งแต่ชั้นอนุบาลเป็นต้นไปจำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ไปโรงเรียน อยู่ในห้องเรียน ยกเว้นขณะรับประทานอาหาร และเล่นกีฬากลางแจ้ง การสอนให้เด็กใส่หน้ากากตั้งแต่เล็ก ทำให้เด็กคุ้นชิน การใส่หน้ากากเป็นเรื่องปกติ ไม่รังเกียจการใส่หน้ากาก

สำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี ไม่แนะนำให้สวมหน้ากากอนามัย
เพราะเด็กเล็กอาจไม่รู้จักวิธีเอาหน้ากากออกเองเมื่อหายใจไม่สะดวก