สปสช. ไขข้อสงสัย หลังยกเลิกสัญญา 64 คลินิก ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง ต้องทำอย่างไร

สปสช. ไขข้อสงสัย หลังยกเลิกสัญญา 64 คลินิก ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง ต้องทำอย่างไร

หลังจากที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ได้ประกาศยกเลิกสัญญาการให้บริการสาธารณสุขของคลินิกชุมชนอบอุ่น และโรงพยาบาลที่ผิดสัญญาให้บริการสาธารณสุขในการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 64 แห่ง โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 18 ก.ย. 63 เป็นต้นไป

ทำให้ประชาชนหลายคนกังวลเป็นอย่างมาก ในเรื่องของการรักษาพยาบาลหรือว่าถ้าโรงพยาบาลของตนนั้นถูฏยกเลิกไปจะต้องทำยังไง ทางด้านเฟซบุ๊คของ สปสช. จึงได้ออกมาชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

ไขข้อสงสัย?
หลัง สปสช. ยกเลิกสัญญา 64 คลินิก
ผู้ใช้สิทธิบัตรทองต้องทำอย่างไร

คำถาม : กรณีเป็นผู้ป่วยที่อยู่ใน 64 คลินิกออกจากโครงการ เกิดเจ็บป่วยจะต้องทำอย่างไร
คำตอบ : หากเจ็บป่วยสามารถใช้สิทธิว่าง (มาตรา8) เข้ารับบริการหน่วยบริการในโครงการใกล้บนได้ทุกแห่งโดยยื่นบัตรประชาชนใบเดียว หรือ กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ใช้ใบสูติบัตร ในการเข้ารับบริการ

คำถาม : ต้องการทราบจำนวนประชาชนที่มีผลกระกบ จาก 64 คลินิก
คำตอบ : ประชาชนที่มีผลกระทบ ประมาณ 800,000 คน

คำถาม : ผู้ป่วยที่ admit อยุ่ในรพ. 7 แห่ง ขณะนี้จะต้องทำอย่างไร
คำตอบ : กรณีที่ผู้ป่วย admit อยู่ในรพ. 7 แห่ง สามารถใช้สิทธิได้จนกว่าแพทย์จะอบุญาตให้กลับบ้าน
เขต 13 รพ.บางไผ่โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 
เขต 13 รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ พระราม 2
เขต 13 รพ.ปียะเวกโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 
เขต 13 รพ.สุขสวัสดิ์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
เขต 13 รพ.ทั่วไปขนาดเล็กนันอา 
เขต 13 รพ.ขนาดเล็กบางขุนเทียน1
เขต 13 รพ.ทั่วไปขนาดกลางโรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย

คำถาม : กรณีประชาชนต้องการประวัติรักษาที่คลินิกเดิม แล้วถูกปฏิเสธจะต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : คลินิกต้องให้ประวัติการรักษาตามกฎหมาย แต่อาจมีค่าใช้จ่ายเพราะถือว่าออกจากโครงการแล้ว หากคลินิกหรือหน่วยบริการไม่ให้ประวัติการรักษา
ตามที่คนไข้ร้องขอ สามารถร้องเรียนที่กองประกอบโรคศิลป์ได้ เบอร์ 02-193-7000

คำถาม : กรณีที่ 64 คลินิก ถูกยกเลิกสัญญา จะต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ :  แนะนำให้ลงทะเบียนทำบัตรทองใหม่ กรณีมีเครื่อข่ายใกล้บ้านที่สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ ซึ่งในระหว่างนี้ สปสช. ได้รับสมัครหน่วยบริการทดแทนกรณีที่ท่านเจ็บป่วย ต้องเข้ารับบริการ สามารถใช้สิทธิที่คลินิกศูนย์บริการสาธารณสุข รพ.รัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการได้

คำถาม : ต้องการตรวจสอบสิทธิว่าปัจจุบันมีสิทธิอะไร กังวลว่าจะอยู่ใน 64 คลินิก
คำตอบ : สามารถตรวจสอบผ่านช่องทาง ดังนี้
- สายด่วน สปสช. 1330 กด 2
 - Inbox facebook ส่วนกลาง ค้นหา "สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ"
- Facebook เขต 13 กทม ค้นหา "รู้จักสิทธิบัตรทอง"
- App สปสช. ค้นหา "สปสช."
- ไลน์ สปสช. เพิ่มเพื่อน "@nhso"
- เว็บไซต์ กทม. https://bkk.nhso.go.th

คำถาม : กรณีผู้ป่วยที่มีนัดผ่าตัดหรือ คลอดบุตร อายุครรภ์ 32 สัปดาห์ ฟอกไตด้วยเครื่องเคมีบำบัด หลังจากคลินิกและ รพ. 64 แห่ง ถูกยกเลิกสัญญา จะต้องทำอย่างไร
คำตอบ : แนะนำติดต่อผ่านไลน์ 1330_2 โดยแจ้ง
1. เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และ ชื่อ - นามสกุล
2. โรค และประวัติการรักษา
3. ผ่าตัดอะไร มีนัดเมื่อไร
4. ชื่อญาติที่สามารถประสานงานได้ และเบอร์โทร

สปสช. ไขข้อสงสัย หลังยกเลิกสัญญา 64 คลินิก ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง ต้องทำอย่างไร

ขอบคุณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ