กทม.จัด รพ.ในสังกัด 9 แห่ง รองรับผู้ป่วยบัตรทอง โดยไม่ต้องใช้หนังสือส่งตัว

กทม.จัด รพ.ในสังกัด 9 แห่ง รองรับผู้ป่วยบัตรทอง โดยไม่ต้องใช้หนังสือส่งตัว

จากกรณีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ยกเลิกสัญญาคลินิกและโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 64 แห่ง ทำให้พี่น้องประชาชนผู้ถือสิทธิบัตรทองกังวลเกี่ยวกับสถานพยาบาลในการรองรับการรักษาต่อเนื่อง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลนั้น

 

กทม.จัด รพ.ในสังกัด 9 แห่ง รองรับผู้ป่วยบัตรทอง โดยไม่ต้องใช้หนังสือส่งตัว

ล่าสุด เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 63 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เผยว่า กทม.เตรียมมาตรการเพื่อดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดย กทม.มอบหมายสำนักการแพทย์ จัดเตรียมสำรองเวชภัณฑ์ ยา และบุคลากร พร้อมให้การรักษาตามสิทธิ์ของประชาชนซึ่งได้ผลกระทบดังกล่าว

 

กทม.จัด รพ.ในสังกัด 9 แห่ง รองรับผู้ป่วยบัตรทอง โดยไม่ต้องใช้หนังสือส่งตัว

 

ทั้งนี้ ขอเรียนว่าประชาชนยังมีสถานะเป็นสิทธิบัตรหลักประกันสุขภาพแต่เป็นสถานะสิทธิ์ว่าง หมายถึงหากเจ็บป่วยสามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการของระบบหลักประกันสุขภาพ ได้ทั้งของรัฐและเอกชนที่ใดก็ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  เพราะหน่วยบริการจะเบิกมายังสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เอง

 

กทม.ได้เตรียมพร้อมศูนย์บริการสาธารณสุขกทม.ทั้ง 69 แห่ง เพื่อให้การดูแลรักษาในระดับปฐมภูมิ รวมถึงโรงพยาบาลสังกัด กทม. 9 แห่ง ในการรับส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินมาดูแลอย่างต่อเนื่องให้มากที่สุด เช่น กรณีผู้ป่วยผ่าตัด ทำคลอด ล้างไต ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น โดยนำประวัติการรักษา หรือ ใบนัดรักษาต่อเนื่องยื่นที่สถานพยาบาล โดยไม่จำเป็นต้องใช้หนังสือส่งตัว

สำหรับโรงพยาบาล กทม. 9 แห่งที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้ว ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง,โรงพยาบาลตากสิน, โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์, โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ, โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์, โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร, โรงพยาบาลราชพิพัฒน์, โรงพยาบาลสิรินธร และโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

 

กทม.จัด รพ.ในสังกัด 9 แห่ง รองรับผู้ป่วยบัตรทอง โดยไม่ต้องใช้หนังสือส่งตัว

 

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สามารถสอบถามรายละเอียดการลงทะเบียนใช้สิทธิ รวมถึงการย้ายสิทธิบัตรทองได้ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้แก่
- ไลน์ @ucbkk หรือคลิก https://lin.ee/mLvmHpQ
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น สปสช. http://onelink.to/ucbkkpp
- สายด่วน สปสช. โทร 1330