ศิษยานุศิษย์เศร้า สิ้นพระครูสิริรัตนากร เกจิอาจารย์ดังสายเขาอ้อ

ศิษยานุศิษย์เศร้า สิ้นพระครูสิริรัตนากร เกจิอาจารย์ดังสายเขาอ้อ

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563  ที่วัดศรีรัตนาราม(หนองช้างแล่น) เลขที่ 66 หมู่ 1 บ้านยางยวน ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง คณะศิษยานุศิษย์ได้มีการเคลื่อนสรีระสังขาร พระครูสิริรัตนากร (เหิม รวิวณฺโณ) อดีตเจ้าคณะอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม(วัดหนองช้างแล่น) ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ถึงแก่มรณภาพอย่างสงบเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 12.45 น.ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร สิริอายุ 74 ปี 47 พรรษา

โดยทางวัดกำหนดให้มีพิธีสรงน้ำสรีระสังขารและพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพในเวลา 13.00 น. พิธีสรงน้ำสรีระสังขาร (สำหรับศิษยานุศิษย์และพุทธบริษัท) และเวลา 17.00 น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ

สำหรับประวัติพระครูสิริรัตนากร ฉายา รวิวณฺโณ อายุ 74 พรรษา 47 เดิมชื่อ เหิม นามสกุล หนูพุฒ เกิดวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2490 บิดาชื่อนายสงวน หนูพุฒ มารดาชื่อนางห่วง หนูพุฒ ที่บ้านเลขที่ 68 หมู่ 6 ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง อุปสมบทเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2519 ที่วัดศรีรัตนาราม ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

โดยมีพระครูอรรถศาสน์วิจิตร วัดไตรสามัคคี ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัดฟอง ธมฺมปาโล วัดเขาปูน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เป็นพระอนุสาวนาจารย์ และพระอธิการผุด อภิญาโน วัดศรีรัตนาราม ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 

พระครูสิริรัตนากร (เหิม รวิวณฺโณ) เป็นพระอาจารย์ชื่อดังเป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนทั้งในจังหวัดตรังและภาคใต้เป็นอย่างดี เป็นพระสายเขาอ้อจังหวัดพัทลุง มีความเข้มขลังในด้านการปลุกเสกวัตถุมงคลสูง

 

ศิษยานุศิษย์เศร้า สิ้นพระครูสิริรัตนากร เกจิอาจารย์ดังสายเขาอ้อ