รองอธิบดีกรมชลประทาน ชี้เเจง เขื่อนลำตะคอง รับน้ำได้อีกกว่า10ล้านลบ.ม. มีพื้นที่สำรองไว้รองรับน้ำอีก60 ล้าน ลบ.ม.

รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นติดตามสถานการณ์น้ำในจังหวัดนครราชสีมา มั่นใจทุกเขื่อนมีความแข็งแรงมั่นคง และขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

 18ต.ค.63 รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นติดตามสถานการณ์น้ำในจังหวัดนครราชสีมา มั่นใจทุกเขื่อนมีความแข็งแรงมั่นคง และขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมิน สถานการณ์น้ำในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา บริเวณ ที่ทำการอาคารแบ่งน้ำละลมหม้อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง สำนักชลประธานที่ 8

รองอธิบดีกรมชลประทาน ชี้เเจง เขื่อนลำตะคอง รับน้ำได้อีกกว่า10ล้านลบ.ม. มีพื้นที่สำรองไว้รองรับน้ำอีก60 ล้าน ลบ.ม.
ด้าน รองอธิบดีกรมชลประทาน ชี้แจงว่า จากสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอย่างเนื่องทำให้ปริมาณฝน ในจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้นและมีน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองในขณะนี้ คิดเป็นร้อยละ 96 ของความจุเขื่อน ซึ่งยังคงรับน้ำได้อีกกว่า 10 ล้าน ลบ.ม.และยังมีพื้นที่สำรองไว้รองรับน้ำอีกประมาณ 60 ล้าน ลบ.ม. โดยหลักการจัดการน้ำจะใช้วิธี กักน้ำตอนบน ส่วนตอนกลางจะหน่วงน้ำไว้ และตอนปลายจะระบายน้ำ ซึ่งลำตะคอง เป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำมูล  และได้มีการเร่งการระบายจากลำตะคองไปยังปากแม่น้ำมูลแล้ว ขณะที่ เขื่อนลำพระเพลิงจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมามากกว่าปกติ ทำให้น้ำไหลลงสู่เขื่อนลำพระเพลิง จนเกินความจุเขื่อน

รองอธิบดีกรมชลประทาน ชี้เเจง เขื่อนลำตะคอง รับน้ำได้อีกกว่า10ล้านลบ.ม. มีพื้นที่สำรองไว้รองรับน้ำอีก60 ล้าน ลบ.ม.

จึงจำเป็นต้องมีการชะลอระบายน้ำออก และหากไม่มีฝนเพิ่มมากไปจากตอนนี้ คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 7 วัน น้ำจะไหลลงลำน้ำมูลทั้งหมด แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในที่ลุ่มต่ำ ซึ่งกรมชลประทานได้สั่งการให้ทุกโครงการและเจ้าหน้าที่ทุกคน ติดตามสถานการณ์น้ำตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับสถานการณ์ล่าสุดของเขื่อนลำพระเพลิง น้ำมีระดับลดลงแล้ว แต่ยังคงล้นไหลผ่านสปิลเวย์อยู่  จึงขอให้พี่น้องประชาชน ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและรับฟังประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง

รองอธิบดีกรมชลประทาน ชี้เเจง เขื่อนลำตะคอง รับน้ำได้อีกกว่า10ล้านลบ.ม. มีพื้นที่สำรองไว้รองรับน้ำอีก60 ล้าน ลบ.ม.