กทม.เตรียมแผนสร้างบ้านพักคนชราเพิ่ม รองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต

กทม.เตรียมแผนสร้างบ้านพักคนชราเพิ่ม รองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต

ปัจจุบัน กทม.มีบ้านพักคนชราในการดูแลเพียง 1 แห่งเท่านั้น คือ บ้านบางแค 2 เขตบางแค รองรับผู้สูงอายุได้เพียง 140 คน ซึ่งผมมองว่าน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดที่มีอยู่ในกรุงเทพฯ จำนวนกว่า 1 ล้านคน หรือคิดเป็น 17.8% ของประชากรกรุงเทพฯ ที่กำลังจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเร็วๆ นี้ ที่สำคัญผู้สูงอายุบางคนไม่มีลูกหลานหรือญาติดูแล บางคนมีก็เหมือนไม่มี โดดเดี่ยว และยังมีผู้สูงอายุติดเตียงที่ต้องได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิดด้วย

 

กทม.เตรียมแผนสร้างบ้านพักคนชราเพิ่ม รองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต

กทม.จึงมีแผนจะเพิ่มเติมบ้านพักคนชรากระจาย 5 มุมเมือง หรืออย่างน้อยต้องเริ่มให้ได้ก่อน 1 แห่งในฝั่งพระนคร ซึ่งมีพื้นที่เขตถึง 35 เขต แต่ยังไม่มีบ้านพักคนชราเลย มีเพียงศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง ซึ่งเป็นศูนย์บริการผู้สูงอายุแบบไป-กลับ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ออกมาทำกิจกรรมนอกบ้าน เช่น กายภาพบำบัด สวดมนต์ กีฬา ดนตรี ศิลปะ ร้องเพลง ธาราบำบัด และได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้กับคนอื่นๆ เพื่อให้มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง ไม่ให้เป็นผู้สูงอายุติดบ้านซึ่งจะนำไปสู่ภาวะติดเตียงได้

กทม.เตรียมแผนสร้างบ้านพักคนชราเพิ่ม รองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต


โดยขณะนี้ กทม.ได้สำรวจที่ดินทั้งที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกทม. และของหน่วยงานต่างๆ ที่มีพื้นที่ขนาด 4-5 ไร่ เพื่อจะจัดสร้างบ้านพักคนชราเพิ่มเติม ก็ดูไว้หลายที่ครับ เช่น ที่เขตบางบอน เขตดอนเมือง เขตหนองจอก เขตดินแดง แม้บางแห่งจะเป็นกรรมสิทธิ์ของกทม.แต่ก็ติดที่วัตถุประสงค์ของผู้บริจาค ที่ตั้งใจอุทิศที่ดินให้กับราชการเพื่อเป็นสถานศึกษา และอื่นๆ ซึ่งกทม.ได้ทำหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่ไปแล้ว รอการพิจารณาอยู่ครับ

พร้อมกันนี้ ผมได้มอบนโยบายให้สำนักพัฒนาสังคม สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ และสำนักงานเขต ร่วมกันหาพื้นที่ที่จะสามารถจัดสร้างบ้านพักคนชราเพิ่มเติม รวมถึงรูปแบบการบริการให้ครบวงจร หากได้ที่ดินใกล้ศูนย์บริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลยิ่งดีครับ เพราะใกล้หมอ การดูแลจะสะดวกด้วยครับ

กทม.เตรียมแผนสร้างบ้านพักคนชราเพิ่ม รองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต

หากพี่น้องประชาชนประสงค์จะบริจาคที่ดินเพื่อให้กทม.จัดสร้างเป็นบ้านพักคนชรา ผมก็จะยินดีอย่างยิ่งครับ ถือเป็นกุศลยิ่งใหญ่เพื่อดูแลผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแลที่ดีในบั้นปลายชีวิต โดยติดต่อได้ที่ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมกทม. 08 6029 2939 หรือที่สำนักงานสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม 0 2245 5168 ครับ

กทม.เตรียมแผนสร้างบ้านพักคนชราเพิ่ม รองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต

กทม.เตรียมแผนสร้างบ้านพักคนชราเพิ่ม รองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต

>> Lazada ช้อปดีลเด็ดลดต่อเนื่องจาก 11.11 แจกส่วนลด 150฿ คลิกเลย <<