กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานพรปีใหม่  2564 แก่ปวงชนชาวไทย

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ ส.ค.ส.ประจำปี 2564 ภาพวาดฝีพระหัตถ์ปีฉลู และพรพระราชทาน แก่ปวงชนชาวไทย เป็นภาพวัวนม ด้านข้าง มีขวดนมสดสีขาว พร้อมทรงลงพระนามาภิไธย “สิรินธร” สำหรับ พรพระราชทาน มีใจความว่า..

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ ส.ค.ส.ประจำปี 2564 ภาพวาดฝีพระหัตถ์ปีฉลู และพรพระราชทาน แก่ปวงชนชาวไทย   เป็นภาพวัวนม ด้านข้าง  มีขวดนมสดสีขาว  พร้อมทรงลงพระนามาภิไธย “สิรินธร” สำหรับ พรพระราชทาน มีใจความว่า..

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานพรปีใหม่  2564 แก่ปวงชนชาวไทย

สวัสดีปีฉลูวัว พ.ศ.๒๕๖๔
ปีที่แล้วโรคร้ายหมายชีวิต

มีคนติดทั่วโลกอยู่มากหลาย
คนยังอยู่จนยากลำบากกาย

ที่ทุกข์คลายเพราะความรักสามัคคี
ปีฉลูวัวใจดีเข้ามาหา

มีนมมาให้ดื่มเป็นสุขขี
สุขภาพของเด็กเติบโตดี

ผู้ใหญ่ที่ดื่มนมก็แข็งแรง"

 

 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานพรปีใหม่  2564 แก่ปวงชนชาวไทย