ชบาแก้ว ลูกช้างป่าพลัดหลงขวัญใจชาวโซเชียลเสียชีวิตแล้ว

ชบาแก้ว ลูกช้างป่าพลัดหลงขวัญใจชาวโซเชียลเสียชีวิตแล้ว

วันนี้ ( 10 ธ.ค.63 ) ทางเพจเฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้โพสต์ข้อความว่า “ลาก่อนชบาแก้ว” ลูกช้างป่าพลัดหลงขวัญใจโซเชียลตายกระทันหัน สัตวแพทย์คาดเกิดจากการติดเชื้อเหตุสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ทำให้ลูกช้างป่า (ชบาแก้ว) เกิดความเครียดส่งผลให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายลดลงจากกรณีการตายของลูกช้างป่า(ชบาแก้ว)

ชบาแก้ว ลูกช้างป่าพลัดหลงขวัญใจชาวโซเชียลเสียชีวิตแล้ว

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐ (อุดรธานี) ชี้แจงเหตุเรื่องลูกช้างป่า (ชบาแก้ว) ป่วยกระทันหันและเสียชีวิต ดังนี้ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป นายทวีป คำแพงเมือง หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว สัตวแพทย์ สบอ.๑๐ (อุดรธานี) สัตวแพทย์ กรมอุทยานแห่งชาติฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ทำการดำเนินการตรวจสอบ ชันสูตร และเก็บตัวอย่าง หลักฐานต่าง ๆ จากซากลูกช้างป่า (ชบาแก้ว) ที่เสียชีวิต จนครบถ้วน และได้ทำการกลบฝังซาก โรยยาฆ่าเชื้อ ตามหลักวิชาการเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาให้แก่ลูกช้างป่า (ชบาแก้ว) รวมทั้งจะได้นำส่งตัวอย่างไปยังหน่วยงานเพื่อยืนยันการตรวจวินิจฉัย จำนวน ๓ แห่ง คือศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (สุรินทร์) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เพื่อตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการต่อไป ในเวลา ๑๐.๓๐ น.

ชบาแก้ว ลูกช้างป่าพลัดหลงขวัญใจชาวโซเชียลเสียชีวิตแล้ว

คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว นายสัตวแพทย์ สบอ.๑๐ (อุดรธานี) นายสัตวแพทย์ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ควาญช้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันประชุมเพื่อสรุปผลการอนุบาลลูกช้างป่า (ชบาแก้ว) การชันสูตรและวินิจฉัยของทีมสัตวแพทย์เบื้องต้น ดังนี้ 1. การดูแลอนุบาลลูกช้างป่า (ชบาแก้ว) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการเป็นไปตามแนวทางที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายสัตวแพทย์จาก สบอ.๑๐ (อุดรธานี) นายสัตวแพทย์จากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และผู้ที่มีความรู้ความชำนาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแนะนำทุกประการ 2. การดูแลสุขภาพลูกช้างป่า (ชบาแก้ว) โดยนายสัตวแพทย์ประจำ สบอ.๑๐ (อุดรธานี) ที่ผ่านมา ได้เข้ามาตรวจสอบสุขภาพลูกช้างป่า (ชบาแก้ว) เป็นประจำ ปรากฏว่า มีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง เป็นปกติ ได้ทำการเจาะเลือดตรวจสุขภาพ ไม่มีอาการหรือลักษณะที่บ่งบอกว่ามีการป่วยหรือติดเชื้อแต่อย่างใด 3. ลักษณะอาการป่วยของลูกช้างป่า (ชบาแก้ว) ตั้งสมมติฐานไว้ ๒ ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 มีลักษณะอาการคล้ายติดเชื้อโรคเฮอร์ปีไวรัสในช้าง (EEHV) ประเด็นที่ 2 เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินทางอาหาร ซึ่งทั้งสองอาการนั้นอาจเกิดมาจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ทำให้ลูกช้างป่า (ชบาแก้ว) เกิดความเครียดส่งผลให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายลดลง จนเป็นสาเหตุให้เกิดการติดเชื้อและแสดงอาการอย่างรวดเร็ว

ชบาแก้ว ลูกช้างป่าพลัดหลงขวัญใจชาวโซเชียลเสียชีวิตแล้ว

โดยในช่วงระหว่างวัน ๑ – ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ อุณหภูมิในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว และท้องที่อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ได้ลดต่ำลง อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ประมาณ ๑๒ – ๑๔ องศาเซลเซียส ในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้นในตอนบ่าย ประมาณ ๓๔ องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิมีความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างกลางวันและกลางคืน 4. ผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประการใดจะรายงานให้ทราบต่อไปข้อมูล : นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐

ชบาแก้ว ลูกช้างป่าพลัดหลงขวัญใจชาวโซเชียลเสียชีวิตแล้ว

ที่มา ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 

ชบาแก้ว ลูกช้างป่าพลัดหลงขวัญใจชาวโซเชียลเสียชีวิตแล้ว
>> Lazada ลดจุกๆ แจกสุขส่งท้ายปี สนใจคลิก <<