ด่วน!!​ภูเก็ตพบ ผู้ติดเชื้อโควิด 19 แล้ว 1 ราย

ด่วน!!​ภูเก็ตพบ ผู้ติดเชื้อโควิด 19 แล้ว 1 ราย

ประกาศโรงเรียนในเครือขจรเกียรติ ฉบับที่ 1เรื่อง ผู้ปกครองนักเรียน 1 ท่าน มีผลทดสอบโควิตเป็นบวก โรงเรียนในเครือขจรเกียรติได้รับการประสานงานอย่างไม่เป็นทางการจากเจ้าหน้าที่ของสำนักสาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต เมื่อเวลา 14.00 น. ว่ามีผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมของโรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา จำนวน 1 ท่าน มีผลทดสอบโควิตเป็นบวก และกำลังรอผลการตรวจยืนยันรอบที่ 2 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในช่วงบ่ายวันนี้

ฝ่ายบริหารโรงเรียนจึงขอประกาศปิดทำการเรียนการสอนโรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ตั้งแต่วันที่ 23-24ธันวาคม 2563 (หลังจากนั้นเป็นการหยุดตามปฏิทินโรงเรียน) ส่วนวันเปิดเรียนจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ในขณะนี้นักเรียนของผู้ปกครองทนดังกล่วได้เข้ารับการตรวจโควิตแล้ว ซึ่งกำลังรอฟังผลตรวจ หากมีความหน้าหรือมีความจำเป็นต้องระวัง สำหรับนักเรียนร่วมชั้นเรียนและครูประจำชั้น ทางโรงเรียนจะทำการประสานงานกับผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุดจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 22 นวาคม 2563 เวลา 14.45 น. ฝ่ายบริหารโรงเรียนในเครือขจรเกียรติ