กรมอุทยานแห่งชาติฯ ชี้แจง บ้านแม่เกิบ ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ชี้แจง บ้านแม่เกิบ ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

จากกรณี นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะลดโลกร้อน เตรียมจะไปพบนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวันที่ 13 ม.ค. เพื่อสอบถามว่าปล่อยให้หมู่บ้านแม่เกิบ เกิดขึ้นได้อย่างไรในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดย นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เปิดเผยว่า พื้นที่บ้านแม่เกิบ เป็นหย่อมบ้านของบ้านศาลาเท หมู่ที่ 15 ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย ราษฎรเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยงมีประชากร 177 คน 41 ครัวเรือน โดยหมู่บ้านตั้งอยู่บนภูเขาสูงชัน ทุรกันดาร มีระยะทาง 240 กม. จากเชียงใหม่ โดยเส้นทางจากอมก๋อยเข้าพื้นที่ต้องใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ ทำนาข้าวไร่หมุนเวียน เพื่อบริโภค และรับจ้างทั่วไป ในพื้นที่มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านแม่เกิบ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.เชียงใหม่ มีครู 2 คน และนักเรียน 44 คน ตั้งอยู่ห่างจากที่ตั้งหน่วยจัดการต้นน้ำแม่จ๊าง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นระยะทาง 38 กิโลเมตร

โดยชุมชนมีการตั้งถิ่นฐานในบริเวณดังกล่าวมาก่อนการก่อตั้งโครงการพัฒนาป่าไม้ที่สูงหน่วยที่ 3 (แม่จ๊าง) หรือหน่วยจัดการต้นน้ำแม่จ๊างในปัจจุบัน ในปี พ.ศ.2522 และอยู่นอกเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านนาเกียน และ บ้านแม่เกิบ อยู่ห่างจากที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย 129 กิโลเมตร ห่างจากแนวเขตเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย 85 กิโลเมตร และห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่เงา (เตรียมการ) 30 กิโลเมตร ห่างจากแนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่เงา (เตรียมการ) 6 กิโลเมตร ซึ่งพื้นที่นี้กรมป่าไม้ ได้มีการสำรวจพื้นที่ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ตามแนวทางของมติ ครม. 30 มิ.ย. 2541 แล้ว โดยสำรวจและกำหนดเป็นแปลงจะรับรอง จำนวน 72 แปลง

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ชี้แจง บ้านแม่เกิบ ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ นายศรีสุวรรณ ได้โพสต์ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณบ้านแม่เกิบในช่วงปี 2007 - 2015 - 2019 พร้อมระบุข้อความว่า "ดูหลักฐานที่เป็นวิทยาศาสตร์เป็นภาพถ่ายดาวเทียม การเกิดขึ้นของบ้านแม่เกิบ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ซึ่งถูกประกาศให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยฯ มาตั้งแต่ปี 2526 แล้วเราจะเอาหูไปนา เอาตาไปไร่ ไม่สนใจปล่อยให้เกิดปรากฎการณ์บุกรุกป่าเยี่ยงนี้ต่อๆไปหรืออย่างไร ?"

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ชี้แจง บ้านแม่เกิบ ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

ขอบคุณภาพจาก ศรีสุวรรณ จรรยา , ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช , มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ชี้แจง บ้านแม่เกิบ ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

>>Lazada มอบดีลช๊อปสุดพิเศษ สนใจคลิก<<