กรมวิทยาศาสตร์เผยพบเจลล้างมือในท้องตลาดกว่า 37.5 % มีแอลกอฮอล์ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

กรมวิทยาศาสตร์เผยพบเจลล้างมือในท้องตลาดกว่า 37.5 % มีแอลกอฮอล์ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ของโรคโควิด 19 จึงขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเป็นประจำทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านและเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนรวมตัวกันหรือสถานที่แออัด ให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร รวมถึงหมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือหากไม่สะดวกให้ใช้ผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ โดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการใช้ที่ถูกต้องจะทำให้ปลอดภัยและปลอดโรค
 

จากข้อมูลของสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 28 ธันวาคม 2563 มีหน่วยงานราชการและผู้ประกอบการได้ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ทั้งชนิดเจลและของเหลวมาตรวจวิเคราะห์ที่สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย เพื่อทดสอบแอลกอฮอล์ชนิดที่อนุญาตและเมทิลแอลกอฮอล์ และทดสอบประสิทธิภาพการลดเชื้อแบคทีเรีย รวมทั้งหมด 15 ตัวอย่าง พบว่า 12 ตัวอย่าง มีชนิดและปริมาณแอลกอฮอล์ตามที่กำหนด และมีประสิทธิภาพการลดเชื้อ ส่วนอีก 3 ตัวอย่าง (ร้อยละ 37.5) มีปริมาณแอลกอฮอล์ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์ต่ำกว่า 70% โดยปริมาตร จัดเป็นเครื่องสำอาง ที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย


 

นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวอีกว่า "แอลกอฮอล์อาจทำให้ผิวหนังแห้งและระคายเคืองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่มีการแพ้ได้ง่ายหรือเด็กเล็ก ซึ่งมีผิวหนังบอบบาง และหากเป็นเมทิลแอลกอฮอล์เมื่อเข้าสู่ร่างกาย โดยการดูดซึมผ่านทางผิวหนังและลมหายใจ จะทำให้หลอดลม ลำคอ และเยื่อบุตาอักเสบ หากหายใจหรือสัมผัสในปริมาณมากอาจทำให้ปวดท้อง เวียนหัว คลื่นไส้ อาเจียน กล้ามเนื้อกระตุก หายใจลำบาก การมองเห็นผิดปกติและอาจตาบอดได้

และเนื่องจากลักษณะภายนอก ของเมทิลแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์ที่อนุญาตให้ใช้ได้ไม่มีความแตกต่างกัน จึงไม่สามารถตรวจสอบได้จากลักษณะสี หรือกลิ่น ซึ่งอาจจะต้องทำการทดสอบเบื้องต้นด้วยชุดทดสอบเมทานอลในผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ หากพบว่าผลิตภัณฑ์ใดที่ตรวจด้วยชุดทดสอบแล้วให้ผลบวก (พบเมทานอล) จะต้องส่งตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ผู้บริโภคต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีเลขทะเบียนใบจดแจ้ง อย. หากไม่แน่ใจสามารถตรวจสอบเลขที่ใบรับจดแจ้งได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และผลิตภัณฑ์บรรจุอยู่ในภาชนะปิดสนิท ระบุวันเดือนปีหมดอายุ และรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ วิธีการใช้ที่ถูกต้องครบถ้วน" 

กรมวิทยาศาสตร์เผยพบเจลล้างมือในท้องตลาดกว่า 37.5 % มีแอลกอฮอล์ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
>>Lazada ดีลสุดพิเศษ สนใจคลิก<<