ลุ้นปุ่มยืนยัน ผู้ใช้ "คนละครึ่ง" ลุ้นเข้าร่วมเยียวยามาตรการ "เราชนะ" รับเพิ่มอีก 3,500 นาน 2 เดือน

ลุ้นปุ่มยืนยัน ผู้ใช้ "คนละครึ่ง" ลุ้นเข้าร่วมเยียวยามาตรการ "เราชนะ" รับเพิ่มอีก 3,500 นาน 2 เดือน

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 64 จากกรณีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ที่ทำเนียบรัฐบาล ได้มีมติเห็นชอบให้มีการดำเนินโครงการ "เราชนะ" ซึ่งเป็นมาตรการเยียวยาโควิดรอบ 2 โดยแจกเงินให้กับผู้ได้รับผลกระทบกับสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ 3,500 บาท จำนวน 2 เดือน โดยมีกลุ่มเป้าหมายช่วยเหลือประมาณ 30-35 ล้านคน และจะใช้กรอบวงเงินเยียวยาประมาณ 2.1 แสนล้านบาท จำนวนเงินใช้ที่แท้จริงจะผันแปรกับจำนวนผู้ได้รับการช่วยเหลือ และจะมีการเสนอให้ ครม.เห็นชอบทางการในวันที่ 19 ม.ค.นี้

ลุ้นปุ่มยืนยัน ผู้ใช้ "คนละครึ่ง" ลุ้นเข้าร่วมเยียวยามาตรการ "เราชนะ" รับเพิ่มอีก 3,500 นาน 2 เดือน

สำหรับเงื่อนไขการช่วยเหลือยังยืนยันจะช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทั้ง 77 จังหวัด หรือทั่วประเทศ ไม่ได้เลือกช่วยเฉพาะ 28 จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดอย่างที่มีกระแสข่าว ส่วนเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นจะมี 4 กลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ ได้แก่ 1.กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ 2.กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี 3.กลุ่มผู้มีรายได้สูง และ4.แรงงานที่ได้รับสิทธิจากการประกันสังคม

 


                                     

ส่วนวิธีการลงทะเบียน ในส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินอย่างอัตโนมัติ 3,500 บาท 2 เดือน โดยไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติม ส่วนคนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง และไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ จะมีการให้ยืนยันขอรับการช่วยเหลือผ่านแอพพลิเคชันโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม ขณะที่กลุ่มคนอื่นที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลจะต้องมีการลงทะเบียนใหม่ที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com

ลุ้นปุ่มยืนยัน ผู้ใช้ "คนละครึ่ง" ลุ้นเข้าร่วมเยียวยามาตรการ "เราชนะ" รับเพิ่มอีก 3,500 นาน 2 เดือน

                                                                        >>Lazada ดีลสุดพิเศษ สนใจคลิก<<