สรรพากร เผยชัด ลุงพล มีรายได้ต้องเสียภาษี

สรรพากร เผยชัด ลุงพล มีรายได้ต้องเสียภาษี

จากกรณีเรื่องที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเสียภาษีของนายไชยพล วิภาหรือลุงพลพร้อมกับภรรยาที่มีรายได้จากการรับงานร้องเพลงและงานแสดงรวมไปถึงรายได้จากการขายสินค้า พร้อมกับการเป็นยูทูปเบอร์โดยทางสรรพากรพื้นที่จังหวัดมุกดาหารระบุว่าถ้ามีเงินได้ คนไทยทุกคนต้องมีหน้าที่เสียภาษี มากน้อยแตกต่างกันออกไป หรือว่าไม่เสียเลย ขึ้นอยู่ที่ว่ามีเงินได้เท่าไหร่ เช่น ตลอดทั้งปี 2563 มีเงินรายได้เข้าจากช่องยูทูป มีเงินได้เกิน 120,000 บาทต่อปี มีหน้าที่ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่จะเสียภาษีหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับเงินได้สุทธิของตนเอง ซึ่งคิดจากการนำเงินได้ทั้งปี หักค่าใช้จ่าย และหักลดหย่อนภาษีที่มีทั้งหมด โดยเงินได้ทั่วไป (เงินเดือน โบนัส หรือค่าจ้าง) สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 50% แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
 


หากรายได้สุทธิไม่เกิน 150,000 บาท ก็จะได้รับการยกเว้นภาษี แต่ถ้าเกินกว่านั้น ก็จะเสียภาษีในอัตราเริ่มต้น 5% และจะสูงขึ้นตามอัตราภาษีแบบขั้นบันได แต่รายการลดหย่อนภาษีจะช่วยทำให้รายได้สุทธิให้ลดลง จึงเสียภาษีน้อยกว่าคนที่ไม่มีรายการลดหย่อนภาษีเลย

นายธนา วาริยศ สรรพากรพื้นที่มุกดหาร กล่าวว่า ในกรณีของนายไชยพล วิภาหรือลุงพลพร้อมกับภรรยาในส่วนนี้สรรพากรมีข้อมูลอยู่แล้วและได้มีการติดตามโดยตลอด อีกอย่างตามที่รู้มาลุงพลก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเองมีรายได้เข้าเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษี ซึ่งช่วงนี้ก็เป็นฤดูกาลที่ต้องยื่นแบบเสียภาษีซึ่งภาษีรายได้บุคคลธรรมดาก็ต้องยื่นเสียภาษีภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ถ้ายื่นผ่านอินเตอร์เน็ตก็ภายในวันที่ 8 เมษายน 2564

ส่วนยูทูปเบอร์ก็ต้องเสียภาษีเช่นกัน ซึ่งจะเสียเท่าไหร่นั้นก็ต้องดูว่าเขามีรายได้เท่าไหร่เมื่อคำนวนแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเสียไหมซึ่งอยู่กับข้อกำหนดอยู่แล้วว่ามีรายได้เท่าไรจะต้องมีหน้าที่ยื่นแบบเสียภาษีอาจจะคำนวนออกมาแล้วไม่ต้องเสียภาษีก็ได้ในส่วนของเงินบริจาคนั้นต้องไปดูของเท็จจริงและรายละเอียดก่อนแต่เรื่องรายได้ของลุงพลนั้นไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะเป็นสิทธิส่วนบุคคล

นายธนา กล่าวอีกว่า กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90,91 หรือ 94 ภายในกำหนดเวลา ต้องระวางโทษปรับทางอาญาไม่เกิน 2,000 บาท กรณีจงใจ แจ้งข้อความเท็จ หรือแสดงหลักฐานเท็จหรือฉ้อโกง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 200,000 บาทสรรพากร เผยชัด ลุงพล มีรายได้ต้องเสียภาษี

สรรพากร เผยชัด ลุงพล มีรายได้ต้องเสียภาษี

                                                          >>Lazada มอบดีลช๊อปสุดพิเศษ สนใจคลิก<<