ออมสิน ปรับเกณฑ์ "สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" ให้คนเคยกู้ฉุกเฉิน สามารถกู้อีกได้ เริ่ม 23 ม.ค. นี้

ออมสิน ปรับเกณฑ์ "สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" ให้คนเคยกู้ฉุกเฉิน สามารถกู้อีกได้ เริ่ม 23 ม.ค. นี้

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 64 นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งกระทรวงการคลังได้ออกมาตรการด้านการเงิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ดำเนินการ โดยเฉพาะในส่วนของธนาคารออมสินมีมาตรการให้สินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อประชาชนรายย่อย สินเชื่อเสริมพลังฐานราก วงเงิน 10,000 ล้านบาท ให้กู้สูงสุดรายละ 50,000 บาท ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน MyMo ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 64 ปรากฏว่า มีผู้สนใจยื่นกู้เป็นจำนวนมาก ผ่านไป 4 วัน ธนาคารอนุมัติเงินกู้ไปแล้ว 110,000 ราย โดยขณะนี้ยังคงได้รับความสนใจอยู่อย่างต่อเนื่อง

ออมสิน ปรับเกณฑ์ "สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" ให้คนเคยกู้ฉุกเฉิน สามารถกู้อีกได้ เริ่ม 23 ม.ค. นี้

 

 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรายย่อยและรองรับความต้องการที่มีเป็นจำนวนมาก ที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อเร่งด่วนที่คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำได้ รวมถึงได้รับการอนุมัติที่รวดเร็ว ธนาคารจึงปรับหลักเกณฑ์การเข้าถึงสินเชื่อขึ้นใหม่เป็นกรณีพิเศษ โดยให้ผู้ที่เคยกู้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา COVID-19 (สินเชื่อฉุกเฉิน) เมื่อปี 2563 สามารถยื่นกู้ได้อีก ซึ่งการพิจารณาวงเงินสินเชื่อขึ้นอยู่กับเครดิตและประวัติการชำระ เปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 23 ม.ค. 64 นี้เป็นต้นไป

ออมสิน ปรับเกณฑ์ "สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" ให้คนเคยกู้ฉุกเฉิน สามารถกู้อีกได้ เริ่ม 23 ม.ค. นี้

การปรับเกณฑ์การให้สินเชื่อในครั้งนี้ เป็นความตั้งใจของธนาคารที่จะช่วยรายย่อย พ่อค้าแม่ค้า คนที่มีอาชีพอิสระที่เคยกู้สินเชื่อฉุกเฉินและได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในระลอกใหม่นี้ สามารถยื่นขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้ โดยให้รายละ 20,000 บาท หรือต้องมีประวัติการผ่อนชำระดีในช่วงที่ผ่านมา และไม่มีประวัติหนี้เสีย ซึ่งธนาคารจะพิจารณาช่วยเหลืออย่างเต็มที่

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

- เป็นผู้มีรายได้ประจำ หรือพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
- มีที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
- ได้รับผลกระทบจากโควิด 19
- ผู้ที่เคยกู้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา COVID-19 (สินเชื่อฉุกเฉิน) เมื่อปี 2563 สามารถกู้เงินในครั้งนี้ได้อีก

การพิจารณาวงเงิน
- ให้สูงสุดรายละ 20,000 บาท ขึ้นอยู่กับเครดิตและประวัติการชำระ ต้องไม่มีประวัติหนี้เสีย

การลงทะเบียน
- ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 นี้เป็นต้นไป

 

ออมสิน ปรับเกณฑ์ "สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" ให้คนเคยกู้ฉุกเฉิน สามารถกู้อีกได้ เริ่ม 23 ม.ค. นี้
                                            >>Lazada ดีลสุดพิเศษ สนใจคลิก<<