การเคหะฯ ออก 3 โปร ดอกเบี้ย 0% ลดราคากระหน่ำ 56 โครงการ เช่าบ้านเริ่ม 999 บ.

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ ตระหนักถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ในประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ ตระหนักถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ในประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของการเคหะแห่งชาติมีกำลังซื้อลดลง
      

การเคหะแห่งชาติจึงได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าใหม่ โดยกําหนดเป็นโปรโมชั่น 3 รูปแบบ มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2564 ได้แก่
1.โปรโมชั่นดอกเบี้ยเช่าซื้อ 0% ในปีที่ 1 สําหรับลูกค้าที่สถาบันการเงินปฏิเสธสินเชื่อ 
2.โปรโมชั่นลดราคา 56 โครงการ (Shock price) โดยเป็นการให้ส่วนลดพิเศษประมาณ 5 - 20% ของราคาขายเงินสดเดิม ในโครงการบ้านเอื้ออาทร
3.โปรโมชั่นเช่าราคาพิเศษ 999 - 1,200 บาทต่อเดือนในปีแรก จำนวน 84 โครงการที่ กคช. กําหนด

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดมาตรการโปรโมชั่นดังกล่าวได้ที่สำนักงานการเคหะแห่งชาติทุกแห่ง หรือ Call Center 1615โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

การเคหะฯ ออก 3 โปร ดอกเบี้ย 0% ลดราคากระหน่ำ 56 โครงการ เช่าบ้านเริ่ม 999 บ.

 

การเคหะฯ ออก 3 โปร ดอกเบี้ย 0% ลดราคากระหน่ำ 56 โครงการ เช่าบ้านเริ่ม 999 บ.

 

การเคหะฯ ออก 3 โปร ดอกเบี้ย 0% ลดราคากระหน่ำ 56 โครงการ เช่าบ้านเริ่ม 999 บ.

 

การเคหะฯ ออก 3 โปร ดอกเบี้ย 0% ลดราคากระหน่ำ 56 โครงการ เช่าบ้านเริ่ม 999 บ.

 

การเคหะฯ ออก 3 โปร ดอกเบี้ย 0% ลดราคากระหน่ำ 56 โครงการ เช่าบ้านเริ่ม 999 บ.                                                   >>Lazada ดีลช้อปสุดพิเศษ สนใจคลิก<<