เผยสาเหตุชัดๆ ทำไม มอเตอร์ไซค์ ขึ้นทางด่วนไม่ได้!

สาเหตุที่มอเตอร์ไซค์ถูกกำหนดให้ไม่สามารถใช้ทางด่วนและทางพิเศษได้นั้น เหตุผลหลักก็เนื่องมาจากความปลอดภัยของผู้ขี่มอเตอร์ไซค์เอง เนื่องจากมอเตอร์ไซค์ที่นิยมใช้กันส่วนมากติดตั้งเครื่องยนต์ขนาดเล็ก (ต่ำกว่า 150 ซีซี) จึงไม่สามารถทำความเร็วสูงได้เช่นเดียวกับรถเก๋ง เพราะในทางปฏิบัติรถยนต์อาจต้องทำความเร็วสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเป็นครั้งคราวเมื่อจำเป็นต้องเร่งแซง การนำมอเตอร์ไซค์ขึ้นทางด่วนจึงอาจเป็นอันตรายได้

สาเหตุที่มอเตอร์ไซค์ถูกกำหนดให้ไม่สามารถใช้ทางด่วนและทางพิเศษได้นั้น เหตุผลหลักก็เนื่องมาจากความปลอดภัยของผู้ขี่มอเตอร์ไซค์เอง เนื่องจากมอเตอร์ไซค์ที่นิยมใช้กันส่วนมากติดตั้งเครื่องยนต์ขนาดเล็ก (ต่ำกว่า 150 ซีซี) จึงไม่สามารถทำความเร็วสูงได้เช่นเดียวกับรถเก๋ง เพราะในทางปฏิบัติรถยนต์อาจต้องทำความเร็วสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเป็นครั้งคราวเมื่อจำเป็นต้องเร่งแซง การนำมอเตอร์ไซค์ขึ้นทางด่วนจึงอาจเป็นอันตรายได้

 

เผยสาเหตุชัดๆ ทำไม มอเตอร์ไซค์ ขึ้นทางด่วนไม่ได้!

ส่วนมอเตอร์ไซค์ประเภทบิ๊กไบค์ที่มีพละกำลังสูง แม้ว่าบางคันจะสามารถทำความเร็วได้มากกว่ารถเก๋ง แต่ด้วยลักษณะทางกายภาพของมอเตอร์ไซค์ที่ไม่มีโครงสร้างห่อหุ้มร่างกายของผู้ขับขี่แบบรถเก๋ง หากประสบอุบัติเหตุจนรถล้ม ผู้ขับขี่อาจได้รับอันตรายซ้ำจากรถคันอื่นที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงได้

นอกจากนี้ ทางพิเศษถูกกำหนดไม่ให้รถจักรยานยนต์ใช้เส้นทางพิเศษได้ ผู้ขับขี่รถยนต์ทั่วไปจึงไม่ได้ระมัดระวังรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็ก หากมอเตอร์ไซค์ฝ่าฝืนใช้ทางพิเศษ อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกว่าทางปกติ

ด้วยสาเหตุเหล่านี้ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 139 ในระเบียบเกี่ยวกับการจราจรในทางพิเศษ พ.ศ. 2524 จึงห้ามมิให้รถจักรยานยนต์วิ่งในทางพิเศษ ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย จะต้องถูกระวางโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท

เผยสาเหตุชัดๆ ทำไม มอเตอร์ไซค์ ขึ้นทางด่วนไม่ได้!

หากกล่าวโดยสรุปแล้ว สาเหตุที่ห้ามมอเตอร์ไซค์ใช้ทางพิเศษ ก็เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งตัวผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์เอง และผู้ใช้ทางพิเศษอื่นๆ ด้วยนั่นเองครับ

 

CR.SANOOK

เผยสาเหตุชัดๆ ทำไม มอเตอร์ไซค์ ขึ้นทางด่วนไม่ได้!

                                                           >>Lazada มอบดีลช๊อปสุดพิเศษ สนใจคลิก<<