ทองคำล่าสุดวันนี้ จันทร์ที่ 25 มกราคม 2564

ทองคำล่าสุดวันนี้ จันทร์ที่ 25 มกราคม 2564

ราคาทองวันนี้จันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 ประกาศราคาครั้งที่ 1 (เปิดตลาด) เมื่อเวลา 09.24 น. ราคาคงที่ไม่เพิ่มไม่ลด เมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งเดียวของวันเสาร์ ที่ราคาปรับลดลง 100 บาท โดยสัปดาห์ที่ผ่านมาทองคําในประเทศปรับขึ้นรวม 250 บาท

ทองคำล่าสุดวันนี้ จันทร์ที่ 25 มกราคม 2564

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,250.00 บาท ขายออกบาทละ 26,350.00 บาท

ทองคำล่าสุดวันนี้ จันทร์ที่ 25 มกราคม 2564

ในส่วนของ ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,772.00 บาท ขายออกบาทละ 26,850.00 บาท

ทองคำล่าสุดวันนี้ จันทร์ที่ 25 มกราคม 2564

ทองคำล่าสุดวันนี้ จันทร์ที่ 25 มกราคม 2564

ที่มา ทองคำราคา.com