เช็กสิทธิ์ รับเงินเยียวยา "เราชนะ + คนละครึ่ง" รับเต็มๆ 10,500 บาท ใครมีสิทธิ์บ้าง

เช็กสิทธิ์ รับเงินเยียวยา "เราชนะ + คนละครึ่ง" รับเต็มๆ 10,500 บาท ใครมีสิทธิ์บ้าง

เรียกได้ว่ามาตรการเยียวยาโควิด-19 ทั้ง 2 มาตรการของภาครัฐ ทั้ง "คนละครึ่งและ "เราชนะ" ต่างได้รับกระแสตอบรับจากประชาชนอย่างล้นหลาม จะเห็นได้จากการใช้เวลาในการลงทะเบียนรับสิทธิในแต่ละรอบที่หมดอย่างรวดเร็ว ภายในไม่กี่นาทีนั้น ทั้งนี้ พบว่าจะมีผู้ที่มีสิทธิได้รับการเยียวยาจัดเต็มทั้ง 2 โครงการ และก็จะมีผู้ที่ได้เพียงหนึ่งโครงการเท่านั้น

สำหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาทั้ง 2 โครงการรวม 10,500 บาท

1.ต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิโครงการ คนละครึ่ง สำเร็จ ซึ่งจะได้รับเงินผ่านแอปฯ "เป๋าตังค์" เพื่อนำเงิน 3,500 บาท ไปใช่จ่ายคนละครึ่งกับเงินส่วนตัว

2.ผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการเราชนะ โดยมีฐานข้อมูลอยู่ในแอปฯ เป๋าตังค์ จากโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน 14 ล้านคน ซึ่งจะคัดกรองเงื่อนไขของบุคคล ดังนี้

3.ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

 

เช็กสิทธิ์ รับเงินเยียวยา "เราชนะ + คนละครึ่ง" รับเต็มๆ 10,500 บาท ใครมีสิทธิ์บ้าง

 

4.ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง

5.ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535

6.ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

7.ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท

8.ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท

 

เช็กสิทธิ์ รับเงินเยียวยา "เราชนะ + คนละครึ่ง" รับเต็มๆ 10,500 บาท ใครมีสิทธิ์บ้าง

 

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเพียงโครงการเดียว คือ กลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพราะแม้จะลงทะเบียน "เราชนะ" ได้ แต่จะไม่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาโควิด-19 เต็มจำนวน 10,500 บาท เนื่องจากไม่มีสิทธิได้เข้าโครงการคนละครึ่งนั้นเอง อย่างไรก็ตาม ก็มีบางส่วนที่รัฐไม่ได้มีฐานข้อมูล ประมาณ 4 ล้านคน คนกลุ่มนี้ต้องลงทะเบียน www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2564

 

เช็กสิทธิ์ รับเงินเยียวยา "เราชนะ + คนละครึ่ง" รับเต็มๆ 10,500 บาท ใครมีสิทธิ์บ้าง

 

เช็กสิทธิ์ รับเงินเยียวยา "เราชนะ + คนละครึ่ง" รับเต็มๆ 10,500 บาท ใครมีสิทธิ์บ้าง                                                   >>Lazada ดีลช้อปสุดพิเศษ สนใจคลิก<<