การรถไฟฯงดเดินรถ 57 ขบวนทั่วประเทศ สกัดโควิดระบาด

การรถไฟฯงดเดินรถ 57 ขบวนทั่วประเทศ สกัดโควิดระบาด

วันนี้ (25/1/2564) เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ได้รายงานข่าวว่า การรถไฟฯ ปรับการให้บริการเดินรถใหม่ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของ ศบค. โดยมีการงดการให้บริการขบวนรถเชิงสังคม ได้แก่ ขบวนรถธรรมดา ขบวนรถท้องถิ่น และขบวนรถชานเมืองที่ไม่ได้วิ่งให้บริการในชั่วโมงเร่งด่วน จำนวน 57 ขบวน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 
 

ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนการให้บริการการเดินรถในครั้งนี้ การรถไฟฯได้คำนึงถึงความเหมาะสมในการให้บริการแก่ประชาชน โดยพิจารณางดเดินรถเฉพาะเส้นทางที่มีผู้ใช้บริการน้อย หรือเป็นขบวนรถที่มีความจำเป็นไม่มากต่อประชาชนและไม่ได้วิ่งให้บริการในชั่วโมงเร่งด่วน 

โดยการรถไฟฯ ยังมีขบวนรถโดยสารให้บริการรองรับการเดินทางของประชาชนในทุกเส้นทางอย่างครบถ้วนและดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางราง และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทางโดยรถไฟ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ เฟซบุ๊กแฟนเพจทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

สำหรับขบวนรถเชิงสังคมที่งดให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2564 ประกอบด้วย สายเหนือ จำนวน  13 ขบวน 

- ขบวนรถธรรมดาที่  207/208   กรุงเทพ - นครสวรรค์ - กรุงเทพ
- ขบวนรถธรรมดาที่  209/210   กรุงเทพ - บ้านตาคลี - กรุงเทพ
- ขบวนรถธรรมดาที่ 211/212   กรุงเทพ - ตะพานหิน - กรุงเทพ
- ขบวนรถชานเมืองที่  303/304   กรุงเทพ - ลพบุรี - กรุงเทพ
- ขบวนรถชานเมืองที่  317/318   กรุงเทพ - ลพบุรี - กรุงเทพ
- ขบวนรถท้องถิ่นที่  401/402   ลพบุรี - พิษณุโลก - ลพบุรี
- ขบวนรถท้องถิ่นที่  409  อยุธยา - ลพบุรี

สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 18 ขบวน 

- ขบวนรถธรรมดาที่  233/234   กรุงเทพ - สุรินทร์ - กรุงเทพ
- ขบวนรถชานเมืองที่ 339/340   กรุงเทพ - ชุมทางแก่งคอย - กรุงเทพ
- ขบวนรถท้องถิ่นที่  417/416   นครราชสีมา - อุดรธานี - นครราชสีมา
- ขบวนรถท้องถิ่นที่  419/420   นครราชสีมา - อุบลราชธานี - ลำชี
- ขบวนรถท้องถิ่นที่  423/424   ลำชี - สำโรงทาบ - นครราชสีมา
- ขบวนรถท้องถิ่นที่  427/428   นครราชสีมา - อุบลราชธานี - นครราชสีมา
-ขบวนรถท้องถิ่นที่  433/434   ชุมทางแก่งคอย - ชุมทางบัวใหญ่ - ชุมทางแก่งคอย
- ขบวนรถท้องถิ่นที่  437/438   ชุมทางแก่งคอย - ลำนารายณ์ - ชุมทางแก่งคอย
ขบวนรถท้องถิ่นที่  439/440   ชุมทางแก่งคอย - ชุมทางบัวใหญ่  - ชุมทางแก่งคอย

สายใต้ จำนวน 12 ขบวน 

- ขบวนรถธรรมดาที่  251/252   ธนบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ - ธนบุรี
- ขบวนรถธรรมดาที่  259/260   ธนบุรี - น้ำตก - ธนบุรี
- ขบวนรถธรรมดาที่ 261/262   กรุงเทพ - หัวหิน - กรุงเทพ
- ขบวนรถท้องถิ่นที่  455/456  นครศรีธรรมราช - ยะลา - นครศรีธรรมราช
- ขบวนรถรวมที่  485/486   ชุมทางหนองปลาดุก - น้ำตก - ชุมทางหนองปลาดุก
- ขบวนรถรวมที่  489/490   สุราษฎร์ธานี - คีรีรัฐนิคม - สุราษฎร์ธานี 

สายตะวันออก จำนวน 14 ขบวน 

- ขบวนรถธรรมดาที่  275/276   กรุงเทพ - ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก - กรุงเทพ
- ขบวนรถธรรมดาที่  277/278   กรุงเทพ - กบินทร์บุรี - กรุงเทพ
- ขบวนรถธรรมดาที่  279/280   กรุงเทพ - ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก - กรุงเทพ
- ขบวนรถธรรมดาที่  281/282   กรุงเทพ - กบินทร์บุรี - กรุงเทพ
- ขบวนรถชานเมืองที่  367/368   กรุงเทพ - ชุมทางฉะเชิงเทรา - กรุงเทพ
- ขบวนรถชานเมืองที่  379/380   กรุงเทพ - หัวตะเข้ - กรุงเทพ
- ขบวนรถชานเมืองที่  389/390   กรุงเทพ - ชุมทางฉะเชิงเทรา - กรุงเทพ

การรถไฟฯงดเดินรถ 57 ขบวนทั่วประเทศ สกัดโควิดระบาด

ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูล COVID-19

การรถไฟฯงดเดินรถ 57 ขบวนทั่วประเทศ สกัดโควิดระบาด
>>Lazada มอบดีลสุดพิเศษ สนใจคลิก<<