เปิดกำหนดการลงทะเบียน-เงื่อนไขวันโอนเงิน 7,000 โครงการ "เราชนะ"

เปิดกำหนดการลงทะเบียน-เงื่อนไขวันโอนเงิน 7,000 โครงการ "เราชนะ"

วันที่ 26 ม.ค. 64 กระทรวงการคลัง ได้เผยกำหนดการลงทะเบียนและเงื่อนไขโครงการเราชนะ โดยให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์  www.เราชนะ.com เพื่อรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ ให้กับประชาชนจำนวน 31.1ล้านคน วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวมเป็นเงินเยียวยาคนละ 7,000 บาท

เปิดกำหนดการลงทะเบียน-เงื่อนไขวันโอนเงิน 7,000 โครงการ "เราชนะ"

1. กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ไม่ต้องลงทะเบียนอีก) จะได้รับวงเงินช่วยเหลือตลอดระยะโครงการฯ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเงินงวดแรกจะเข้าวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ซึ่งกลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี ได้รับอยู่แล้ว 800 บาท/เดือน จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก 675 บาท/สัปดาห์ และ กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี ได้รับอยู่แล้ว 700 บาท/เดือน จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีกคนละ 700 บาท/สัปดาห์ จากนั้นจะได้รับเงินงวดถัดไป ทุกวันศุกร์ เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์, 19 กุมภาพันธ์, 25 กุมภาพันธ์, 5 มีนาคม, 12 มีนาคม, 19 มีนาคม และ 26 มีนาคม 64


2. กลุ่มที่มีแอปฯ เป๋าตัง (เฉพาะผู้ใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่ง/เราเที่ยวด้วยกัน) ถ้าผ่านเกณฑ์จะมีข้อความผ่านแอปฯ เป๋าตัง ให้ตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิ ผ่านเว็บไซต์  www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ จากนั้นให้เริ่มกดยืนยันรับสิทธิผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ เพื่อรับเงินงวดแรก จำนวน 2,000 บาท และจะได้วงเงินเข้าแอปฯ เป๋าตังทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ละ 1,000 บาท

3.กลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลหรือไม่เคยเข้าร่วมโครงการต่างๆของรัฐ  จะต้องทำตามดังนี้

วันที่ 29 มกราคม-12 กุมภาพันธ์ 64 เปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ตรวจสอบการใช้สิทธิ www.เราชนะ.com (เมื่อได้รับสิทธิแล้ว ให้ดาวน์โหลดแอปฯ เป๋าตัง และยืนยันตนผ่านแอปฯ)
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ปิดรับการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 โอนวงเงินครั้งแรก 2,000 บาท เข้าแอปฯเป๋าตัง
มีการโอนเงินแอปฯ เป๋าตังสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ ทุกสัปดาห์ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์, วันที่ 4, 11, 18, 25 มีนาคม 2564

เปิดกำหนดการลงทะเบียน-เงื่อนไขวันโอนเงิน 7,000 โครงการ "เราชนะ"