รวบลุงสูงวัย ใช้เนื้อ สัตว์ป่าคุ้มครอง มาประกอบอาหารเป็นผลพลอยได้

รวบลุงสูงวัย ใช้เนื้อ สัตว์ป่าคุ้มครอง มาประกอบอาหารเป็นผลพลอยได้

จากกรณีเพจเฟซบุ๊ก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยาน เสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ (ตอนบน) โพสต์ภาพการจับกุมลุงสูงวัยรายหนึ่ง ซึ่งของกลาง ก็คือ ซากหัวนกกก และเนื้อตัวลิ่น (หรือตัวนิ่ม) โดยได้นำเนื้อตัวลิ่นมาประกอบอาหาร แต่ไม่พบส่วนที่เป็นเกล็ดซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงคาดว่าน่าจะมีการขายออกไปแล้ว

เพจเฟซบุ๊กโพสต์ข้อความระบุว่า... พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ตราขึ้นมาเพื่อให้คนที่อาศัยอยู่ดั่งเดิมในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สามารถทำมาหากินเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และอยู่อาศัยโดยไม่เบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติ

 

 

รวบลุงสูงวัย ใช้เนื้อ สัตว์ป่าคุ้มครอง มาประกอบอาหารเป็นผลพลอยได้

 

 

แต่ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่า และสัตว์ป่าในพื้นที่อนุรักษ์ ก็อาจจะทำให้หลายๆ คน ไม่สามารถหักห้ามใจที่จะเข้าไปยึดถือ ครอบครอง หรือทำลายเพื่อนำมาเป็นของตนได้

ของกลาง คือ ซากหัวนกกก และเนื้อตัวลิ่น (หรือตัวนิ่ม) ซึ่งตัวลิ่นได้นำเนื้อมาประกอบอาหาร แต่ส่วนที่เป็นเกล็ดซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงหาไม่พบ สาเหตุของการล่าน่าจะมาจากราคาของเกล็ดตัวลิ่น ส่วนเนื้อที่ประกอบอาหารน่าจะเป็นแค่ผลพลอยได้

 

 

รวบลุงสูงวัย ใช้เนื้อ สัตว์ป่าคุ้มครอง มาประกอบอาหารเป็นผลพลอยได้

 

 

รวบลุงสูงวัย ใช้เนื้อ สัตว์ป่าคุ้มครอง มาประกอบอาหารเป็นผลพลอยได้

 

 

รวบลุงสูงวัย ใช้เนื้อ สัตว์ป่าคุ้มครอง มาประกอบอาหารเป็นผลพลอยได้