"สมจิต - มนัส" ร่วมงานเปิดค่ายมวยในเรือนจำ ต่อยอดเป็นนักชกอาชีพ

"สมจิต - มนัส" ร่วมงานเปิดค่ายมวยในเรือนจำ ต่อยอดเป็นนักชกอาชีพ

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึง การจัดโครงการฝึกอบรมกีฬามวยเพื่อฝึกทักษะวิชาชีพให้กับผู้ต้องขัง ประจำปี ๒๕๖๔ ว่าเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่มีใจรักและมีความสามารถพิเศษด้านกีฬามวย ได้ฝึกฝนและพัฒนาตนเอง เพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักชกอาชีพภายหลังพ้นโทษ ไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำอีก ตลอดจนเป็น การอนุรักษ์ สืบสานกีฬามวยให้คงอยู่คู่สังคมไทยได้เป็นอย่างดี

 

 

"สมจิต - มนัส" ร่วมงานเปิดค่ายมวยในเรือนจำ ต่อยอดเป็นนักชกอาชีพ

 

 

กรมราชทัณฑ์ โดยเรือนจำจังหวัดนนทบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของงานด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคม ควบคู่กับการควบคุมและแก้ไข โดยใช้กระบวนการแก้ไขฟื้นฟู และพัฒนาทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ซึ่งกีฬาถือเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังได้เป็นอย่างดี ซึ่งการเล่นกีฬาเปรียบเสมือนการจำลองสถานการณ์ในชีวิตจริงที่มีทั้งความสุข สมหวัง ผิดหวัง มีทั้งชัยชนะและความพ่ายแพ้ ที่ทุกคนต้องปรับตัวและยอมรับให้ได้ รวมถึงทักษะการวางแผน การเคารพในกฎและกติกา เช่นเดียวกับสังคมภายนอกที่มีกฎหมายเป็นกรอบในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะสิ่งสำคัญที่สุดคือ กีฬาจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เล่นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง พร้อมพัฒนาตนเองในด้านอื่นๆ ต่อไป

นายอายุตม์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การเล่นกีฬา ยังสามารถพัฒนาต่อยอดไปเป็นอาชีพได้ โดยเฉพาะกีฬามวย ซึ่งเน้นการใช้ทักษะ ความสามารถเฉพาะตัว ฝึกฝนได้ด้วยตนเอง จึงควรส่งเสริมให้ผู้ต้องขังที่มีความสนใจมีพรสวรรค์ มีความถนัด ได้ฝึกฝนและพัฒนาต่อยอด เพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬามวยอาชีพ จนสามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ภายหลังพ้นโทษ เรือนจำจังหวัดนนทบุรีจึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมกีฬามวยเพื่อฝึกทักษะวิชาชีพให้กับผู้ต้องขัง และเปิดค่ายมวยเรือนจำจังหวัดนนทบุรีขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจากนักมวยระดับโลก อย่างพันตรีสมจิต จงจอหอ และมนัส บุญจำนงค์ แชมป์เหรียญทองโอลิมปิก ร่วมเปิดค่ายมวยดังกล่าว โดยกีฬาชกมวยมุ่งส่งเสริมให้ผู้ต้องขังที่มีความสนใจและพรสวรรค์ด้านกีฬามวย ได้รับการฝึกฝน พัฒนาต่อยอดทักษะฝีมือ ตลอดจนได้โชว์ความสามารถให้เป็นที่ยอมรับมีทัศนคติที่ดี ทั้งต่อตนเองและสังคม สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมภายนอกได้อย่างปกติสุข ไม่หวนกลับมากระทำความผิดซ้ำภายหลังพ้นโทษ

 

 

"สมจิต - มนัส" ร่วมงานเปิดค่ายมวยในเรือนจำ ต่อยอดเป็นนักชกอาชีพ

 

 

ในวันนี้ นอกจากจะเป็นการเปิดโครงการฝึกอบรมกีฬามวยเพื่อฝึกทักษะวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังแล้ว ยังเป็นการเปิดค่ายมวยเรือนจำจังหวัดนนทบุรีอย่างเป็นทางการ ซึ่งต้องขอบคุณภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมให้โอกาส ให้การสนับสนุนด้านการฝึกทักษะกีฬามวยให้กับผู้ต้องขัง เพื่อต่อยอดเป็นอาชีพ โดยคาดหวังว่าในอนาคต จะมีนักมวยมืออาชีพเกิดขึ้นภายในรั้วเรือนจำ และได้รับการให้โอกาสจากสังคมในการกลับตนเป็นคนดีต่อไปในอนาคต

 

 

"สมจิต - มนัส" ร่วมงานเปิดค่ายมวยในเรือนจำ ต่อยอดเป็นนักชกอาชีพ

 

"สมจิต - มนัส" ร่วมงานเปิดค่ายมวยในเรือนจำ ต่อยอดเป็นนักชกอาชีพ >>Lazada Double Sale  มอบดีลช้อปสุดพิเศษ สนใจคลิก<<