ด่วน "นายกมล เชียงวงค์" ผู้ว่าฯพะเยา ถึงแก่อนิจกรรม ด้วยโรคมะเร็ง

นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ถึงแก่อนิจกรรม จากภาวะ ตับ-ไตวายฉับพลัน หลังเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งทางเดินน้ำดี ที่โรงพยาบาลพะเยา

รายงานข่าวเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2564 เวลาประมาณ 20.49 น. นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้ถึงแก่อนิจกรรม ด้วยวัย 59 ปี ที่โรงพยาบาลพะเยา หลังเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งทางเดินน้ำดี 

ด่วน "นายกมล เชียงวงค์" ผู้ว่าฯพะเยา ถึงแก่อนิจกรรม ด้วยโรคมะเร็ง


นายกมล เข้าทำการรักษาเมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2564 ด้วยโรคมะเร็งทางเดินน้ำดี ระยะลุกลาม โดยแสดงอาการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ และมีภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร ส่งผลให้เกิดภาวะโลหิตจาง ต่อมาวันที่ 4 ก.พ. 2564 ได้เกิดภาวะหายใจล้มเหลงฉับพลัน โดยคณะแพทย์ พยาบาล ได้รักษาอาการต่างๆ การรักษาระบบหายใจล้มเหลวด้วยเครื่องช่วยหายใจ ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด พบภาวการณ์ติดเชื้อทางระบบทางเดินน้ำดี ส่งผลให้ความดันโลหิตลดลง จึงวางแผนและดำเนินการรักษาด่วยาปฏิชีวนะและยาเพิ่มความดันโลหิต

ต่อมาวันที่ 8 ก.พ. 2564 เกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน และตับตายเฉียบพลัน แพทย์ พยาบาลได้วางแผนทำการรักษาและดำเนินการรักษา ติดตามอาการอย่างใกล้ชิด พบว่า มีอาการเปลี่ยนแปลงอวัยวะสำคัญของร่างกายไม่ตอบสนองต่อการรักษา จนกระทั่งวันที่ 12 ก.พ. 2564 ระบบการทำงานอวัยวะภายในร่ากายล้มเหลวหลายระบบ ส่งผลให้ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบในเวลา 20.49 น. ณ หอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลพะเยา สิริอายุ 59 ปี

ด่วน "นายกมล เชียงวงค์" ผู้ว่าฯพะเยา ถึงแก่อนิจกรรม ด้วยโรคมะเร็ง


โดยกำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และกำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพ และกำหนดการสวดพระอภิธรรม จังหวัดจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง ทั้งนี้ เจ้าภาพ ของดพวงหรีด หากมีความประสงค์จะขอเชิญร่วมบริจาคจัดหาเครื่องมือและวัสดุทางการแพทย์เพื่อมอบให้โรงพยาบาลพะเยา

สำหรับประวัติ "นายกมล เชียงวงค์" 


ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม
- โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่
- โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
- พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- หลักสูตรนายอำเภอรุ่นที่ 48
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 54
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59


ประวัติการทำงาน

- 25 มกราคม 2550 ตำแหน่ง นายอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 8) อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
- 24 สิงหาคม 2552 ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
- 14 กันยายน 2552 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
- 9 พฤษภาคม 2554 ตำแหน่ง รับโอนมาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบัน (ผู้อำนวยการ) สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- 12 มีนาคม 2555 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัด สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- 18 กุมภาพันธ์ 2556 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัด สำนักงานจังหวัดน่าน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- 10 กุมภาพันธ์ 2557 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัด สำนักงานจังหวัดแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- 1 ตุลาคม 2558 ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
- 10 ตุลาคม 2559 ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
- 1 ตุลาคม 2560 ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
- 1 ตุลาคม 2561 ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
- 1 ตุลาคม 2562 ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

 

ด่วน "นายกมล เชียงวงค์" ผู้ว่าฯพะเยา ถึงแก่อนิจกรรม ด้วยโรคมะเร็ง >>Lazada มอบดีลสุดพิเศษ สนใจคลิก<<