คลังเพิ่มจุดลงทะเบียน​ "เราชนะ" 3,500​ แห่ง​ ทั่วประเทศ

คลังเพิ่มจุดลงทะเบียน​ "เราชนะ" 3,500​ แห่ง​ ทั่วประเทศ เข้าถึงผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผยเพิ่มจุดการลงทะเบียนโครงการเราชนะเพิ่มเติมแก่กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ไม่มีสมาร์ทโฟน​ ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ หรือผู้ป่วยติดเตียง

เพิ่มจุดรับลงทะเบียนโครงการฯ นอกเหนือจากการลงทะเบียนที่สาขาและจุดบริการเคลื่อนที่ของ​ธ.กรุงไทย ได้ที่สาขาหรือจุดบริการของธ.ออมสิน ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานสรรพามิตพื้นที่ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ทั่วประเทศ

กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่แก่ประชาชนกลุ่มดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. – 5 มี.ค.​64 ทำให้มีจุดรับบริการลงทะเบียนโครงการฯ รวมอย่างน้อย 3,500 แห่ง สำหรับการให้บริการประชาชน

คลังเพิ่มจุดลงทะเบียน​ "เราชนะ" 3,500​ แห่ง​ ทั่วประเทศ

ขอบคุณข้อมูลจาก ThaiNews

 

คลังเพิ่มจุดลงทะเบียน​ "เราชนะ" 3,500​ แห่ง​ ทั่วประเทศ >>Lazada มอบดีลช้อปสุดพิเศษ สนใจคลิก<<