ไปรษณีย์ไทย สนับสนุน e-Commerce รุกเส้นทางขนส่งต่างประเทศ จัดเต็มทุกเทคโนโลยี

ไปรษณีย์ไทย สนับสนุน e-Commerce รุกเส้นทางขนส่งต่างประเทศ จัดเต็มทุกเทคโนโลยี

กรุงเทพฯ 28 กุมภาพันธ์ 2564 – ไปรษณีย์ไทยคาดการณ์แนวโน้มการส่งของระหว่างประเทศปี พ.ศ.2564 มีทิศทางที่ดีขึ้นจากธุรกิจ e-Commerce และการเพิ่มของปริมาณเที่ยวบิน หลังปีที่ผ่านมามีปริมาณลดลง จากวิกฤต COVID19 ที่ทำให้ต้นทุนด้านการขนส่งทางอากาศสูงขึ้น โดยการให้บริการระหว่างประเทศยังคงเน้นอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการเต็มรูปแบบพร้อมพัฒนา

 

 

ไปรษณีย์ไทย สนับสนุน e-Commerce รุกเส้นทางขนส่งต่างประเทศ จัดเต็มทุกเทคโนโลยี

 

 

นายกาหลง ทรัพย์สอาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของ COVID – 19 ที่กระทบไปทั่วโลก ส่งผลให้ทั่วโลกเพิ่มความเข้มงวดในด้านมาตรการความปลอดภัยและสุขอนามัยมากขึ้น ซึ่งรวมถึงการขนส่งระหว่างประเทศ ที่มี การลดเที่ยวบิน จำกัดประเทศปลายทาง ทำให้บริการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยไปรษณีย์ไทยล่าสุด ได้เปิดบริการไปรษณีย์ระหว่างประเทศทางอากาศและทางภาคพื้นรวม 59 ปลายทาง บริการโลจิสโพสต์ระหว่างประเทศ 31 ปลายทาง  และอีก 107 ปลายทางที่ให้บริการคูเรียร์โพสต์ (การฝากส่งสินค้าไปกับพันธมิตรเอกชน) โดยผู้ที่ต้องการฝากส่งสิ่งของสามารถตรวจสอบรายละเอียด เงื่อนไข รวมถึงรายชื่อประเทศปลายทางได้ที่ www.thailandpost.co.th 

นายกาหลงกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับในปี 2564 นอกเหนือจากการให้ความสำคัญกับมาตรการด้านความปลอดภัยแล้ว ไปรษณีย์ไทยยังมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ e-Commerce      อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้เศรษฐกิจระหว่างประเทศสามารถดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่

 

 

ไปรษณีย์ไทย สนับสนุน e-Commerce รุกเส้นทางขนส่งต่างประเทศ จัดเต็มทุกเทคโนโลยี

 

 

- Line Official Account ตรวจสอบสถานะฝากส่งระหว่างประเทศได้ง่าย ๆ หากต้องการตรวจสอบสถานะการฝากส่งทั้งในประเทศและระหว่างประเทศสามารถทำได้ง่าย ๆ ผ่าน Line Official Account ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่ง LINE OA นอกจากการติดตามสถานะการฝากส่งแล้ว ยังสามารถค้นหาที่ทำการไปรษณีย์ ใช้บริการรับฝากนอกสถานที่ และสร้างใบจ่าหน้าได้อีกด้วย เรียกได้ว่าสะดวกครบครันอย่างมาก 

- อำนวยความสะดวกในด้านราคา แม้ปัจจุบันต้นทุนในด้านเที่ยวบินหรือการขนส่งจะมีราคาที่เพิ่มมากขึ้นถึง 263 % เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ทั่วโลก แต่ไปรษณีย์ไทยยังคงตรึงราคาค่าขนส่งที่ไม่สูงเกินไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการในช่วงที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกับปัญหาในด้านเศรษฐกิจ ซึ่งไปรษณีย์ไทยมีมาตรการทั้งการต่อรอง – เจรจากับคู่ค้า การบริหารต้นทุนภายในและการเลือกใช้รูปแบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ 

- จับมือพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อช่วยให้ช่องทางการขนส่งสิ่งของไปต่างประเทศมีความสะดวก และสรรหาแนวทางที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งผ่านเที่ยวบินขนส่งสินค้า (Air Cargo) การขนส่งแบบเช่าเหมาลำ (Charter Carrier) การขนส่งทางเรือ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตลอดจนพัฒนาสู่การเป็นมาตรฐานเพื่อให้บริการกับประชาชนในอนาคตต่อไป 

“ไปรษณีย์ไทยยังคงมีการดำเนินงานและให้บริการขนส่งระหว่างประเทศอย่างเต็มกำลังและความสามารถ ช่วงการระบาดของ COVID – 19 โดยได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT และกรมศุลกากร ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์นำสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศขาออกไปจัดส่งผ่านท่าอากาศยานดอนเมืองด้วย จากเดิมที่ต้องส่งสิ่งของไปนอกราชอาณาจักร ณ ศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิเท่านั้น ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบาย และลดข้อร้องเรียนในด้านความล่าช้าของสิ่งของที่ถูกส่งไปยังปลายทางได้มากขึ้น นอกจากนี้ ในบางประเทศปลายทางอย่างเช่น เกาหลีใต้ ที่มีการฝากส่งสิ่งของเป็นจำนวนมาก ไปรษณีย์ไทยก็ได้มีการเช่าเหมาลำเครื่องบินแทนการใช้เที่ยวบินขนส่งพาณิชย์ ซึ่งหากปลายทางประเทศอื่น ๆ มีการฝากส่งสิ่งของในลักษณะเดียวกัน ก็จะใช้รูปแบบดังกล่าวเป็นแนวทางและมาตรฐานต่อไป” 

 

 

ไปรษณีย์ไทย สนับสนุน e-Commerce รุกเส้นทางขนส่งต่างประเทศ จัดเต็มทุกเทคโนโลยี

 

 

โดยนายกาหลงกล่าวเพิ่มเติมว่า 5 ประเทศปลายทางยอดนิยมสำหรับผู้ประกอบการ e-Commerce ไทยที่ส่งออกสิ่งของไปยังประเทศปลายทางสำคัญ ในปีพ.ศ. 2563 คือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อังกฤษ และรัสเซีย โดยสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วน 25% ญี่ปุ่น 10% เกาหลีใต้ 9% อังกฤษ 8% และรัสเซีย 5% ของปริมาณงานขาออกทั้งหมด ทั้งนี้ ในส่วนของปีพ.ศ. 2564 คาดว่าจะมีแนวโน้มการเพิ่มจำนวนเที่ยวบินต่อสัปดาห์มากขึ้น รวมถึงเพิ่มเส้นทางการบินไปยังประเทศต่าง ๆ จึงอาจเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้การขนส่งสิ่งของและธุรกิจ e-Commerce มีทิศทางที่ดีขึ้น โดยที่ไปรษณีย์ไทยจะยังคงตระหนักถึงความสำคัญในมาตรการป้องกัน COVID – 19 ด้วย ทั้งในการยกระดับมาตรการด้านอาชีว  อนามัยภายในศูนย์ไปรษณีย์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการที่ได้ทำการฝากส่งหรือรอรับสิ่งของจากต่างประเทศ ด้วยการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคภายในสถานที่ปฏิบัติงานและพัสดุขาเข้าระหว่างประเทศจากทุกต้นทางประเทศทุกชิ้น

 

 

ไปรษณีย์ไทย สนับสนุน e-Commerce รุกเส้นทางขนส่งต่างประเทศ จัดเต็มทุกเทคโนโลยี

 

 

ไปรษณีย์ไทย สนับสนุน e-Commerce รุกเส้นทางขนส่งต่างประเทศ จัดเต็มทุกเทคโนโลยี