www.ม.33เรารักกัน.com เช็คสิทธิโครงการ พร้อมให้ทบทวนสิทธิวันแรก 15 มี.ค. 64

โครงการ “ม33เรารักกัน” สนับสนุนวงเงินสิทธิช่วยเหลือ ผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 33 จำนวน 4,000 บาทต่อคน พร้อมเปิดให้เช็คสิทธิ และทบทวนสิทธิได้ในวันที่ 15 มีนาคม 2564

โครงการ “ม33เรารักกัน” เป็นโครงการช่วยเหลือเยียวยา ผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 33 โดยเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 7 มีนาคม 2564 ผ่าน www.33เรารักกัน.com 

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิโครงการ“ม33เรารักกัน”

- สัญชาติไทย

- เป็นผู้ประกันตน ม33 หรือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 64

- ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กับฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง

- ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิเราชนะ กับฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง

- ไม่เป็นผู้มีบัญชีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563)

www.ม.33เรารักกัน.com เช็คสิทธิโครงการ พร้อมให้ทบทวนสิทธิวันแรก 15 มี.ค. 64

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วต้องรอการตรวจสอบข้อมูลและคัดกรอง  หลังจากนั้นจะประกาศผลลงทะเบียนผ่าน www.33เรารักกัน.com  โดยผู้ลงทะเบียนสามารถเข้าไปเช็คสิทธิได้ และทบทวนสิทธิได้ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 เป็นวันแรก

“ม33เรารักกัน” เช็คสิทธิโครงการ พร้อมให้ทบทวนสิทธิวันแรก 15 มี.ค. 64

ผู้ที่รับสิทธิแล้วนั้นต้องยืนยันตัวตน ผ่านทาง แอพพลิเคชั่นเป๋าตัง หลังจากนั้นทางระบบจะเริ่มโอนเงินให้ผู้ได้รับสิทธิทุกวันจันทร์ เริ่ม 22 มีนาคม 2564 สัปดาห์ละ 1,000 บาท จนครบทั้ง 4,000 บาท

“ม33เรารักกัน” เช็คสิทธิโครงการ พร้อมให้ทบทวนสิทธิวันแรก 15 มี.ค. 64

หากท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ และข้อเสนอแนะโครงการฯ สายด่วน 1506

การลงทะเบียน และการเข้าใช้งานแอปฯ เป๋าตัง 02-111-1122

www.ม.33เรารักกัน.com เช็คสิทธิโครงการ พร้อมให้ทบทวนสิทธิวันแรก 15 มี.ค. 64

ข้อคุณข้อมูลจาก โครงการ “ม33เรารักกัน”